Böddi-szék

župa Bács-Kiskun

Velké slané jezero, rozkládající se mezi silnicemi č. 52 a č. 53, východně od obce Dunatetétlen. Je velmi mělké, vesměs pouze 15-30 cm, v létě vysýchá a mění se v tzv. „solnou poušť”.

   

Jezero je významnou ornitologickou lokalitou – známé je zejména výskytem bahňáků, na jaře a na podzim pak velkými hejny hus. K jejich pozorování by měla být údajně postavena na severním okraji jezera vysoká dřevěná pozorovatelna. Zajímavá je i specifická slanomilná vegetace, specifické druhy korýšů či hmyzu. Lokalita je významným mokřadem chráněným Ramsarskou úmluvou a součástí celoevropské sítě chráněných lokalit Natura 2000.

Tu a tam vystupují nevysoké pahorky se zcela odlišnou vegetací (v „mokré“ periodě jezera zřejmě tvoří ostrůvky). Na jednom takovém pahorku na jižním okraji jezera výrazný pravoúhle zalomený val s příkopy na obou stranách. Jeho původ je mi neznámý, ale spíše bych tipoval na nějaké novodobé polní opevnění.

Web:

http://www.hartaportal.hu/page.php?52

http://www.kirandulastervezo.hu/Main.php?do=detailViewAction&id=7130

http://birdingeasterneurope.blogspot.com/2009/07/destinations-boddi-szek-hungary.html (anglicky)

Okolí:

V těsné blízkosti Národní park Kiskunsági (jezero do něj kupodivu nepatří). Jižně obdobné menší jezero Bába-szék. Další přírodně zajímavou lokalitou jsou písčiny bývalého vojenského cvičiště u Kiskörös asi 20 km jihovýchodně.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2009