VERDERA

comarca (kraj) Alt Empordá, obec El Port de la Selva

Výrazný skalnatý vrch (670 m n. m.) - nejvyšší hora pohoří serra de Rodes (někdy považovaná i za nejvyšší horu poloostrova Cap de Creus; dle mého však již leží mimo poloostrov). Též nazýván Saverdera či Sant Salvador. Na vrcholu ruiny hradu Sant Salvador, na severním úbočí klášter Sant Pere de Rodes. Z vrcholu se otvírá jedinečný výhled na celý poloostrov Cap de Creus, východní Pyreneje, Roseský záliv… (říká se, že za velmi dobré viditelnosti je vidět dokonce i Provence a Malorca).

hora Verdera s klášterem a hradem při pohledu od severozápadu (duben 2013)

Sant Salvador de Verdera

Zříceniny hradu na vrcholu hory. Mohutnou hradbou byl chráněn především na severní a východní straně, zatímco na jihu a západě měl dostatečnou přirozenou ochranu. Dochované stavby jsou datovány do 13. – 15. stol. Na nejvyšším místě hradního areálu zříceniny kostela sv. Salvadora.

Hrad vznikl pravděpodobně v 9. stol., byť archeologické nálezy dokazují ještě starší osídlení tohoto místa. Prvně je doložen k roku 904 jako „castrum quod dicunt Verdaria″. Roku 974 byl hrabětem Gausfredem de Rosselló i Empúries darován opatství sv. Petra. Se ztrátou strategicky významné pevnosti se však nechtěli smířit jeho potomci, a tak docházelo k častým sporům. Zřejmě v 11. stol. zde byl vystavěn kostel sv. Salvadora, byť zmiňován je až později (hrad je nazýván Sant Salvador od konce 13. stol., kdy byl kostel přestavěn). Ve 2. pol. 13. stol. došlo v souvislosti s válkami s Francií k rozsáhlé přestavbě hradu; v té době byl zřejmě ve společné správě světské a církevní vrchnosti, byť pod jurisdikcí kláštera. V 17. stol. sloužil hrad jako součást ostrahy pevniny proti pirátům. Zanikl někdy na přelomu 17. a 18. stol. Ruiny volně přístupné, dostupné pouze pěšky, nejsnadněji od kláštera sv. Petra.

 

pohled na hrad od severovýchodu (duben 2013)

plán hradu (www.wikimedia.org)

východní hradba se sedmi baštami (nejjižnější není vidět), prostor vstupu do hradu a věž s baštou na severozápadním výběžku hradu (duben 2013)

Sant Pere de Rodes (Svatý Petr)

Bývalé opevněné benediktinské opatství na severním úbočí hory je jednou z nejvýznamnějších klášterních staveb v Katalánsku. Rozlehlý – z velké části románský - areál se dvěma hranolovými věžemi dnes slouží jako správa přírodního parku Cap de Creus a muzeum (placené prohlídky v otvíracích hodinách). Nejzachovalejší původní částí je trojlodní katedrála z 1. pol. 11. stol..

Podle legend byl založen někdy v 7. století k ostraze ostatků sv. Petra a dalších vzácných relikvií před nájezdy barbarů na Řím. První zmínky o klášteru pocházejí z roku 878. Od pol. 10. stol. byl zodpovědný přímo papeži. Svého vrcholu dosáhl místní velmi bohatý konvent v 11. a 12. stol. Od počátku 15. stol. byl klášter v úpadku. V 17. a 18. stol. několikrát vypleněn bandity i francouzskou armádou, roku 1793 opuštěn. Chátral a byl drancován až do roku 1930, kdy byl prohlášen národní kulturní památkou. Následně začala rekonstrukce, kterou však přerušila občanská válka. Dokončena byla – s mnoha kontroverzními prvky – až v 60. a 70. letech 20. stol. Součást přísněji chráněné zóny přírodního parku Cap de Creus. Leží na trase dálkové turistické trasy GR 11, přecházející celé Pyreneje po Španělské straně „od moře k moři“.

 

celkový pohled na klášter (duben 2013)

plán kláštera: 1 – vstup; 2 – bývalé hospodářské budovy, dnes pokladna a prodej suvenýrů; 3 – katedrála; 4 – sakristie; 5 – kaple a věž sv. Michala; 6 – opatský palác; 7 – zvonice; 8 – obranná věž; 9 – rajský dvůr; 10 – kapitulní síň; 11 - refektář

vstup do kláštera; vlevo hospodářská budova ze 17. – 18. stol., dnes pokladna a prodejna suvenýrů (říjen 2008)

dvojice věží, tvořící dominantu kláštera – zvonice a obranná věž – při pohledu od západu (říjen 2008)

 

27 m vysoká zvonice z 11.- 12. stol. a zhruba stejně vysoká obranná věž; dle některých materiálů dokončená až v 15. stol. (říjen 2008)

zeď spojující obě věže; za ní je klausura (duben 2013)

východní strana refektáře a kapitulní síně (duben 2013)

věž sv. Michala s apsidou svatomichalské kaple, jinak severního traktu katedrály z 11. – 12. stol. (duben 2013)

sakristie katedrály z 18. stol., v pozadí opatský palác (říjen 2008)

  

nejjižnější část klášterního areálu, mě neznámého účelu (říjen 2008)

    

kanál přivádějící kdysi vodu z horských pramenů do kláštera - pro údržbu klášterních zahrada a do klášterní prádelny; renovován ve 20. stol. (říjen 2008)

Web:

http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_sant_pere_de_rodes

http://www.monestirs.cat/monst/aemp/ae42rode.htm

http://www.romanicocatalan.com/02c-Girona/Altemporda/Rodes/Rodes.htm

http://www.rosespedia.cat/index.php/Sant_Pere_de_Rodes

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_Sant_Pere_de_Rodes (česky)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Verdera

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2781

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2780

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6669

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6670

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6671

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6672

http://www.xtec.cat/~jarrimad/medieval/romanico/santpere.html

http://www.artmedieval.net/Sant%20Salvador%20Verdera.htm

http://www.artmedieval.net/SantPereRoda.htm

http://chateau.over-blog.net/article-22192716.html (francouzsky)

http://chateau.over-blog.net/article-22192742.html (francouzsky)

http://ca.elportdelaselva.cat/turisme/que-visitar/castell-de-sant-salvador-de-verdera-1.html

http://ca.elportdelaselva.cat/turisme/que-visitar/monestir-de-sant-pere-de-rodes-4.html

http://canyellespetites.com/places-sant-pere-de-rodes.htm (anglicky)

http://www.cbrava.com/santpere.htm (německy)

Ke stažení v jpg: nákres památek v okolí kláštera / plán kláštera / plán hradu

Okolí: El Port de la Selva / El Pení / Puig Alt / Puig Rodó / Pla de les Gates / Casa Cremada / Santa Creu de Rodes

úvodní stránka Španělsko / rejstřík míst Katalánsko

duben 2013