Poznámky z cest

Z toulání po Švédských ostrovech: Visby

červenec 2023

Jsou města, která si zamiluješ na první pohled. Jsou města, která tě z počátku moc neosloví a postupně jim musíš přijít na chuť, pochopit je… A pak je tu VISBY, město, které tě na první pohled naprosto uchvátí, ne druhý zklame až znechutí, a postupně se pak prokousáváš k tomu, že je to fakt krásné a zajímavé město, na jehož prohlídku jeden den nestačí…

Ten první pohled jsou hradby, které nelze minout, ať přicházíš odkudkoli. Souvislý pás monumentálních krásně zachovalých hradeb, navíc zhruba ze třetiny nenavazující na nějaké předměstí či park, ale na volnou „stepní″ krajinu. Úchvatný pohled, úchvatný pocit. Když se k tomu přičte, že za nimi vykukují tři věže románské katedrály, očekáváš středověké město… Konec konců, bývalo to svého času nejmocnější centrum Hansy, neoficiální metropole severního Baltu a jako takové se dostalo i na seznam světového dědictví, takže očekávání je oprávněné… Nebo ne?

Jenže ono tu toho středověku ve skutečnosti vůbec tolik není. Jasně, jsou tu zachované gotické kupecké domy a nějaké další stavby, ale spíš jen sem tam, atmosféra středověkého města se nějak nedostavuje. Navíc nábřeží samý hotel, hlavní třída plná obchodů se stále stejnými suvenýry, neskutečná koncentrace barů a ve večerních až nočních hodinách spousty kraválu a nejrůznějších světel … jak „na Matějské pouti″. Máš pocit, že do Visby se jezdí ožrat snad celé Švédsko. Či přinejmenším jeho teenegerovská část…

Pak zajdeš do uličky vedle a ocitneš se v úplně jiném světě. Vesměs přízemní domky, některé skutečně maličké, obrostlé popínavými růžemi a pestrobarevnými slézy (ano, stále jsme v centru města), kde nejsou žádné obchody, žádné hotely a které si žijí svým poklidným životem. Uličky jsou úzké a okna bez záclon, jak je v protestantských zemích zvykem, takže ve večerních hodinách vidíš chtě nechtě leckomu až do obýváku. Sice to vůbec neodpovídá tvé představě středověkého města, ale musíš připustit, že je to velice malebné, příjemné…Hned by ses tam nastěhoval :-) A mezi nimi trčí ohromné zříceniny středověkých chrámů. Velkých je tu minimálně šest, k tomu pár drobnějších. Úchvatná kombinace.

A postupně objevuješ další zajímavá místa. nezastavěný vápencový útes hned za bazilikou s krásným výhledem na celé město a moře v pozadí. Různé průchody a výhledy; Visby, i když se to na první pohled nezdá, leží ve velmi svažitém terénu. Malou botanickou zahradu… Zjišťuješ, že těch echt turistických míst tu zas není tolik; je to vlastně jen pár ulic a náměstí. A nakonec to přijmeš jako součást místního koloritu. Prostě i tohle je Visby, a procházet v té vřavě jako nezávislý pozorovatel a sledovat okolní dění má také svoje kouzlo… Kór když víš, že když tě to přestane bavit, můžeš se kdykoliv ztratit do sousední uličky :-)

(Všechny fotografie na této stránce pocházejí z centra města – tedy z historického jádra a z přístavu.)

takhle vidí Visby ten, kdo přijíždí lodí

         

opevnění města (podrobněji viz www.mittvisby.se/ringmuren)  

 

výhled na město ze skalní terasy nad katedrálou

 

hlavní náměstí Stora Torget (Velké náměstí)– ta sedátka na druhém snímku mají stylizovat berany, symbol města

      

S:t Karin (sv. Kateřina); kostel byl součástí františkánského kláštera, na kostel si bratři údajně vyžebrali – přes den volně přístupný

     

S:t Clemens (sv. Kliment) – přes den volně přístupný

    

S:t Nicolai (sv. Mikuláš), při němž stával klášter dominikánů – uzavřený

   

Helge And, jediný osmiboký kostel ve Švédsku, býval součástí špitálu – uzavřený

      

S:t Lars (sv. Vavřinec) v byzantském stylu, snad postavený kupci z Novgorodu – přes den volně přístupný

     

ruiny chrámu Nejsvětější Trojice, častěji zvaného Drotten (vládce, zde spíše ve významu Bůh) – přes den volně přístupný

 

S:t Per (sv. Petr) – volně přístupné

(všechny zříceniny ve Visby skvěle zpracované zde: www.mittvisby.se/ruiner)  

  

středověké kupecké domy

 

tzv. Kapitula z poloviny 13. stol., dnes v přízemí „středověká krčma″

jiný ze zachovalých středověkých domů; podle městského práva z roku 1340 bylo povoleno stavět nad ulicí, pokud jste vlastnili dům na obou jejích stranách

       

v uličkách města

 

v okolí katedrály

park Almadalen

   

jedna z nemnoha moderních budov v centru Visby – městská knihovna Almedal z let 2000-2001

 

na nábřeží u přístavu

u moře

 

v jachetním přístavu

*   *   *

Několik míst ve Visby jsem nechal bokem. Jedním z nich je botanická zahrada. Turistické prospekty ji uvádějí vedle hradeb a katedrály jako to TOP, co lze ve městě vidět. No, až tak vysoko bych ji možná nestavěl, ale místo je to rozhodně pěkné a příjemné (zejména v podvečer).

Botanická zahrada leží v severní části historického jádra a má spíše parkový než sbírkový charakter. je zde mnoho krásných stromů, mnoho květinových záhonů a různé zahradní prvky. Součástí jsou i nevelké zbytky jednoho ze zdejších kostelů...

Vstup je několika branami a vstupné se neplatí. jak je to s otvíracími hodinami se mi nikde nepodařilo vyčíst; každopádně otevřeno bylo ještě i poměrně pozdě večer.

Zahrada byla založena roku 1855.

(https://visbybotan.se)

       

ze zahrady

kakosty a spol

 

pozůstatky jednoho z kostelů uvnitř zahrady – sv. Olof

 

břečťan na zříceninách chrámu

náprstník velkokvětý

prastarý olivovník

 

moruše černá (na barvu nehleďte :-))

papratka japonská ´Pictum´

blahočet

zrovna se chystal jazzový koncert...

*   *   *

Sankta Maria domkyrka je zajímavá stavba z 1.poloviny 13. století, s dostavbou „kaple″ o sto let později, je vlastně jediným nezbořeným středověkým kostelem ve Visby. Gotland má vlastní biskupství (Švédské luteránské církve) a právě tento chrám slouží jako diecézní, proto ta „katedrála″, byť z pohledu architektury o katedrálu nejde. No, ono nejde ani o baziliku, i když se tak navenek tváří :-) Ale to je jedno.

Je to krásná stavba se spoustou zajímavostí ve vybavení, od mnoha různých varhan přes náhrobníky v dlažbě téměř úplně všude až po zajímavé nové prvky, někdy i dosti překvapivé.

  

celkový pohled na chrám

   

portály

 

kamenné plastiky na vnější straně kostela

okenní kružba

  

interiér kostela

uprostřed kostela je umístěna dubová socha Krista ze 13. stol.; otvor ve stropě nad ním údajně sloužil k tomu, že jím tento Kristus při určitých příležitostech „vstupoval na nebesa″

  

detaily kamenické výzdoby interiéru

 

v podlaze je osazeno mnoho náhrobních kamenů

  

vitrážová okna

hlavní oltář

 

dřevěná socha Madony – kopie originálu ze 13. stol. – a kamenná křtitelnice ze 13. století, největší na Gotlandu

  

epitafy z poloviny 17. stol. (podrobněji viz www.mittvisby.se/epitafier-i-visby-domkyrka)  

oltář ze 17. stol. s motivem vyhnání z Ráje

   

v chrámu je několikero různých varhan

připomínka švédské osobní lodi Hansa, potopené v listopadu 1944 sovětskou ponorkou; respektive 84 mrtvých

z modernější části vybavení chrámu

Kristus s duhou – dílo vytvořené v souvislosti s Gotland Pride Week 2013

asi nejmladší artefakt v kostele, dílo Michela Ostlunda z roku 2022, inspirované napadením Ukrajiny, ale v obecné rovině symbolizující všechny vězněné, pronásledované... (dle doprovodného textu „Ročně se po celém světě umístí 800 000 mil ostnatého drátu. Je to dvě stě otáček kolem Země...″)

*   *   *

Gotlandsmuseum. Parádní expozice ve dvou historických domech, představující historii Gotlandu takřka „od Adama″ (geologie a paleontologie) přes runové a obrazové kameny, archeologické vykopávky... Nejvíce prostoru je samozřejmě věnováno středověku, který Gotland determinoval. Obchod je prezentován v autentických prostorách středověkého kupeckého domu! V celé expozici je řada herních (interaktivních) prvků a na závěr pro děti úžasná herna.

(www.gotlandsmuseum.se)   

      

unikátní sbírka tzv. obrazových kamenů a dalších kamenných artefaktů z vikingské i předvikingské doby

  

archeologická expozice

    

expozice středověku

takhle nějak snad ve středověku vypadalo Visby

model hradu Visborg, který stával v jižním cípu Visby – nezůstalo z něj mnoho, poté, co ho Dánové vyhodili do povětří a Švédové následně zbytky rozemleli na vápno... (velmi podrobné informace zde: www.mittvisby.se/byggnader/wisborgs-slott)  

   

interiér kupeckého domu

studna

vikingský poklad pod lupou (nevím, zda jde o stálou expozici nebo jen výstavu)

geologicko-paleontologická expozice zvaná Gotlandium

tohle je úžasná zkamenělina!

…a další zkameněliny

herna, která obsahuje snad vše, co dělá Gotland Gotlandem (maják, rybářské domky, loď, tuleni...)

*   *   *

Už jste někdy spali ve věznici? Ve Visby máte možnost :-)

Na výběr útulné cely či chatky na vězeňském dvoře. Ceny přijatelné, poloha skvělá... (na okraji historického jádra, přístav na dohled)

Nejkrásnější na celé věci ovšem je, že poté, co ubytování závazně objednáte a nevratně zaplatíte, přijde vám mail s upozorněním, že v červenci tu bývá poněkud hlučněji a pokud vám to vadí, ať přijedete raději v srpnu.

Nekecali!

       

Švédsko - úvodní stránka