MEZIHOŘÍ (Gersdorf)

k.ú. Mezihoří u Chomutova (Krušné hory / Chomutovsko)

Ves rozložená ve svahu nad levým břehem Bíliny (745 m n. m.). V horní části nesouvislé zástavby kaple. V údolí pod vsí o samotě mlýn Griesselmühle (druhý, níže stojící Springermühle dnes zaniklý). Dnešní zástavbu vsi tvoří z velké části drobné rekreační objekty – chaty.

Ves byla založena roku 1577 Augustem z Geršdorfu a pojmenována po jeho predikátu. Původně patřila k panství Červený Hrádek (Borek), roku 1605. se stala součást statku Březno a později přešla k panství Ahníkov (Hagensdorf). 1789 postavena jednotřídní škola. Nejvíce obyvatel (přes 200) měla obec na přelomu 19. a 20. stol. K postupnému vylidňování docházelo vzhledem k velmi drsným klimatickým podmínkám již před 2. sv. válkou, poválečný odsun německého obyvatelstva ho však dokonal (v roce 1950 zde žilo pouhých 19 lidí; počet i nadále klesal až na deset koncem století). Z obce se postupně stala rekreační osada, i díky místnímu areálu zimních sportů (sjezdovky).

 

kaple z roku 1900, opravená začátkem 21. stol.

interiér kaple

pamětní deska na postavení kaple

bývalá škola č.p. 38

 

hrázděné domy ve střední části vsi – č.e. 81-82 a č.e. 17

Zajímavosti, poznámky:

Ø        České jméno je novotvarem z roku 1952, předtím se používala počeštěná verze německého názvu Gerštorf.

Web:

-     oficiální stránky obce Blatno - http://www.obec-blatno.cz/spadove-obce-www/mezihori/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezihoří_(Blatno)

-     Nástup - http://www.nastup.cz/obce/071.htm

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/gersdorf.htm

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2GF6R

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/mezihori.html    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013