ZÁKOUTÍ (Bernau)

k.ú. Zákoutí (Krušné hory / Chomutovsko)

Ves rozložená na jihozápadním úbočí Mezihořského vrchu (800 m n. m.) a sestupující až do údolí Bíliny. V horní části vsi kaple, v údolí pila a Vondrův mlýn (Wondra Mühle). Nad vsí na okraji lesa bývalá panská lovecká chata a lesovna, dnes turistická chata Bernava (www.chatabernava.cz).

Ves založilo ve 14. stol. 12 dřevorubeckých rodin. První písemná zmínka je roku 1357, kdy bylo součástí panství Žeberk (později Červený Hrádek). Od roku 1680 patřila k panství Ahníkov (Hagensdorf). Koncem 17. stol. zde postaven dvůr pro sezónní chov jalovic, později přestavěný na ovčín. Roku 1879 zde zřízena jednotřídní škola. Po 2. světové válce klesl počet obyvatel ze 196 na 29. Většina zbývajících obyvatel odešla do Německa po roce 1968. Dnes převážně rekreační osada.

 

kaplička v péči místních chalupářů

hrázděný dům č.e. 24 v sousedství kapličky

obnovený kříž při odbočce silnička do Mezihoří

pohled na ves od východu

horské louky s pcháči a kosatci v okolí vsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dle místní tradice je jméno vsi odvozeno od hojného výskytu borůvek (Beere), někdy se uvažuje též o odvození od slova medvěd (Bär).

Ø        Současné české jméno vzniklo až roku 1951, do té doby se česky nazývala Bernov. Na některých mapách se tento název dodnes objevuje jako pojmenování části v údolí.

Web:

-     oficiální stránky obce Blatno - http://www.obec-blatno.cz/spadove-obce-www/zakouti/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákoutí_(Blatno)

-     Nástup - http://www.nastup.cz/obce/151.htm

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/bernau.htm

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/zakouti.html     

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013