ORASÍN (Uhrissen)

k.ú. Orasín (Krušné hory / Jirkovsko)

Ves na jižních svazích vrchu Legina nad levým břehem Bíliny (565 m n. m.). Centrem zhruba trojúhelníková náves s rybníčkem, západně od ní kaplička. Pod vsí na Bílině býval mlýn, dnes zaniklý (další skupina mlýnů a soustružen, částečně dodnes dochovaná, zvaná Kleinmühle, stála výše proti proudu Bíliny).

První zmínka o vsi je z roku 1383. Ves měla převážně zemědělský charakter, původně patřila k panství Žeberk (později Červený Hrádek) a roku 1605 byla připojena k panství Ahníkov (Hagensdorf). Během 20. století došlo k výraznému poklesu obyvatelstva, a to nejen z důvodu poválečného odsunu německého obyvatelstva; obyvatelstvo klesalo již v první polovině století a nezastavilo se ani v polovině druhé.

  

kaple Bolestné Matky Boží z roku 1725

výklenková kaplička na návsi, před domem č.p. 16, původně se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1743 a později se soškou Panny Marie

 

pamětní deska malíře Louise Zimmermanna na jeho rodném domě č.p. 18 na návsi, obnovená v roce 2009

Zajímavosti:

Ø        Podle pověsti dostala ves jméno Uhrissen poté, kdy obyvatelé nalezli při kopání rybníka železné hodiny (Uhr).

Ø        České jméno Orasín se objevuje kolem poloviny 19. stol., přestože až do roku 1945 zde statistiky neuvádějí ani jednoho Čecha; některé teorie předpokládají, že jméno vsi je slovanského původu (nejstarší dochovaná podoba je Vrasin).

Ø        Na zahradě domu č.p. 46 údajně umístěn smírčí kříž z roku 1626, přenesený sem z Okořína; nepovedlo se mi ho však spatřit.

Web:

-     oficiální stránky obce Boleboř - http://www.bolebor.cz/historie/orasin/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Orasín

-     Nástup - http://www.nastup.cz/obce/088.htm

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/uhrissen.htm

-     Krušnohoří bez hranic - http://krusnohori-bez-hranic.cz/orasin-uhrissen

-     Krušnohorsky… - http://www.krusnohorsky.cz/2005/11/19/orasin/

-     Homér; odhalení pamětní desky - http://www.homerlive.cz/kultura/mistr_zimmermann_ma_opet_desku_na_dome.html

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2TC3D

-     smírčí kříže - http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Chomutov/Orasin.html

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/orasin.html    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013