SVAHOVÁ (Neuhaus)

k.ú. Svahová (Krušné hory / Jirkovsko)

Nevelká ves na svazích Farského vrchu nad údolím Lužce (795 m n. m.), složená ze dvou samostatných částí – jihovýchodní, táhnoucí se od kaple k horskému hotelu, a severozápadní, rozložené severně od bývalé hájovny (pro tuto část se v mapách dodnes někdy používá historické pojmenování Nový Dům).

Ves založena pravděpodobně v pol. 16. stol. majitelem červenohrádeckého panství Kryštofem z Karlovic pro lesní dělníky jako zázemí kamencové huti v Jirkově. První zmínka pochází údajně z roku 1563, vzhledem k četnosti lokalit označovaných jako „Nový dům“ však není její ztotožnění s dnešní Svahovou jednoznačné a mnohými autory je popírané. Roku 1610 koupilo Svahovou s okolními lesy město Jirkov. V letech 1817-19 zde fungovala sklárna, zvaná Georghütte - Jiřího huť (energii potřebnou k výrobě skla dodával unikátní dřevěný parní stroj, jehož konstruktérem byl sám zakladatel sklárny hrabě Jiří Buquoy). Kromě toho se zde též dobývala železná ruda. Polovina 19. stol. byla také dobou největšího rozkvětu vsi, kdy zde žilo 180 obyvatel. Roku 1951 byla ves přejmenována na Svahovou, pojmenování Nový Dům zůstalo pouze myslivně (dnes někdy přenášeno i na zástavbu severně od ní). Osada se postupně přeměnila v rekreační oblast, začátkem 90. let zde trvale žily pouze 3 lidé.

myslivna Neuhaus č.p. 31, dnes restaurace Hájovna

  

kaple Panny Marie kdysi (www.geocaching.com), koncem 20. stol (www.jirkov.farnost.cz) a dnes (commons.wikimedia.com - Pavel Hrdlička)

horský hotel Svahová (www.horskyhotelsvahova.yc.cz) č.p. 1 na jižním okraji osady

Zajímavosti:

Ø        Rekreační chatu zde míval prezident Antonín Novotný.

Ø        Byť Svahová s Jirkovem vůbec nesousedí, zůstávala z historických důvodů osadou Jirkova až do roku 1964.

Web:

-     oficiální stránky obce Boleboř - http://www.bolebor.cz/historie/svahova/

-     místopis Svahová - http://svahova.unas.cz/mistopis.php

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Svahová

-     Krušnohoří bez hranic - http://krusnohori-bez-hranic.cz/svahova-neuhaus

-     Nástup - http://www.nastup.cz/obce/119.htm

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/neuhaus.htm

-     geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC2TC4E

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/svahova.html    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013