BRANDOV (Brandau)

k.ú. Brandov (Krušné hory / Litvínovsko)

Ves protáhlá ve směru jihovýchod – severozápad (543 m n. m.) podél silnice z Hory Svaté Kateřiny do saského Olbernhau. Centrum vsi s kostel sv. Michaela Archanděla v jižní části.

Ves uváděna  prvně roku 1549, její vznik souvisí s těžbou kovů, především železné rudy. Patřila k panství Červený Hrádek. Od poloviny 19. stol. významná těžba černého uhlí (šachty Gabriela a Zdař Bůh na jižním okraji vesnice); těžba skončila z důvodu vyčerpání zásob po dvacetiletém útlumu definitivně roku 1942.

znak udělen Brandovu roku 2004

budova nedaleko kostela zvaná „klášter″ č.p. 32, dnes přestavěná na pension

 

bývalá brandovská škola č.p. 150

obecní úřad

 

kdysi jistě výstavné hostince č.p. 234 a č.p. 3, dnes zchátralé, v severozápadní části vsi

křížek v parku v severozápadní části vsi

předávací stanice vysokotlakého plynovodu Gazela severozápadně od Brandova

kostel Archanděla Michaela (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní barokní kostel v jižní části obce.

Kostel v Brandově je prvně zmiňován roku 1622. Současná stavba byla postavena v letech 1720-30. Ve 2. pol. 20. stol. zcela zchátral, začátkem 90. let stály jen obvodové zdi a objekt byl určen k demolici. Zrekonstruován v letech 1994 – 2001. Původní vybavení z 19. stol. se nedochovalo, po rekonstrukci byl nově vybaven mobiliářem z různých rušených kostelů litoměřické diecéze.

 

kostel

barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1730 u kostela (nemovitá kulturní památka)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Od počátku 20. stol. byly uhelné doly spojeny lanovkou s úpravnou uhlí u Olbernhau.

Ø        Z uhelných dolů dochována především halda dolu Zdař Bůh, na níž lze nalézt zkameněliny karbonských rostlin.

Ø        V mnoha materiálech (včetně vlastních webových stránek obce) je je Brandov uváděn jako městečko. V pravděpodobně kompletní enckylopedii sídel, která kdy měla městská práva „Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku″ od Karla Kuči však uveden není!?

Ø        Na jižním okraji vsi začíná naučná stezka Gabrielka.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-     oficiální stránky obce Brandov - http://www.brandov.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brandov

-     historie Litvínovska - http://litvinov.sator.eu/kategorie/okolni-obce/brandov/historie-brandova

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/2305

-     geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC38TB2

-     fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Most/Brandov/Default.aspx     

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013