ČIHADLO

k.ú. Doksy u Máchova jezera (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Osamělá pískovcová skála (toho času velmi výrazná, neboť okolní lesní porost je vykácen) v rovinatém terénu severovýchodně od Máchova jezera. Poblíž další zajímavá skála, v podobě pískovcové zdi.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

celkový pohled na lokalitu, v pozadí Bezděz

 

vlastní Čihadlo

 

nedaleké skalní zeď

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno připomíná lov zpěvných ptáků – čižbu.

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

duben 2011