KRAVÍ ROKLE

k.ú. Doksy u Máchova jezera (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Skalní rokle v jižním okraji Hradčanské pahorkatiny v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Rokle se záhy dělí, východnější větev je nazývána Velká kraví rokle, západnější Malá kraví rokle. Severnější větev Velké kraví rokle se dříve nazývala Brünnelova rokle. Právě severozápadním svahem této rokle stoupá cesta, kvůli níž v horní části v některých místech přitesány skály; na největší z nich vytesán letopočet 1882 (snad rok těchto úprav).

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

malý trojúhelníkový rybníček na styku Brünnelovy a Velké kraví rokle

skály podél cesty Brünnelovou roklí

  

přitesaná skála při cestě stoupající z Brünnelovy rokle s letopočtem 1882

jiná přitesaná skála při cestě, s dobře patrnými stopami po tesání

skály v Malé kraví rokli

průhled Malou kraví roklí k Bezdězu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Pozor na záměnu s Kraví roklí v severní části téže skalní oblasti (k.ú. Hradčany).

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013