POPELOVÝ HŘEBEN

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Zalesněný hřeben ve východní části Hradčanské pahorkatiny v bývalém vojenském prostoru Ralsko. V podstatě několik izolovaných hřebínků oddělených mělkými sedly. Místopisné vymezené není zcela jednotné, v nejširší verzi zahrnuje hřeben pásmo od kóty Výhledy (354 m n. m.) na východě až po kótu U náspu (405 m n. m.) na jihozápadě. Na severu ohraničen Studenou roklí, na východě a jihovýchodě roklí Kloctilka a na západě Štěrkovou roklí. Místy – zejména na členitých úbočích - pískovcové výchozy. Východní část hřebe porostlá smrčinami a březovými háji, v západní části hřebene krásné bučiny. Zejména kvůli nim je hřeben součástí národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala (chráněno od roku 1933, původně jako součást rezervace „Oblast Dokeská a pohoří Kumer″). Po hřebeni prochází turistická značená cesta.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

 

bukové porosty ve střední části hřebene

pískovcové skalky ve střední části hřebene

staré buky nad Kloctilkou

skalnaté úbočí kóty „U náspu″

„násep″, který dal kótě jméno – z obou stran obezděný val, kterým přechází tzv. Dělová cesta z roku 1820 sníženinu Štěrkové rokle

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013