NEŠTĚTICE

k.ú. Neštětice (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves na horním toku potoka Roháč (388 m n. m.), rozložená kolem protáhlé (dnes nevýrazné) návsi v zápdovýchodním směru. V centru vsi při hasičské zbrojnici kamenná zvonička.

První zmínka o Neštěticích pochází z roku 1310, kdy jsou jmenovány mezi vesnicemi a dvory, které náležely Ostrovskému klášteru. V 1. pol. 14. stol. zde sídlil jeden z nápravníků kláštera. V 17. století patřily Neštětice k panství Týnecko-Benickému, později pak k panství Konopiště. Za druhé světové války (od března 1942) byla ves součástí tzv. zóny III vojenského výcvikového prostoru Wafen-SS, k 31. 12. 1943 byla vysídlena, obyvatelé se mohli vrátit až po skončení války.

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image128.jpg

pohled na ves od severu, z úbočí Neštětické hory

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image126.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image122.jpg

pohled na ves od západu; v pozadí návrší Homole

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image118.jpg

hasičská zbrojnice č.p. 16 a kamenná zvonička v centru vsi

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image104.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image114.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image112.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image110.jpg

kamenná zvonička

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image098.jpg 

západní část návsi

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image094.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image102.jpg

statek č.p. 3

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image090.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image130.jpg

č.p. 24

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image120.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image084.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image088.jpg

statek č.p. 4

E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image106.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image100.jpg E:\místopis web\foto Neštětice_soubory\image096.jpg

další zástavba vsi – č.p. 2, č.p. 9 a č.p. 15

Web:

-     oficiální stránky města Neveklov - https://www.neveklov.cz/mesto/mistni-casti/nestetice/

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Neštětice  

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 leden 2022