VORLOVKA

k.ú. Jesenice u Sedlčan (Vlašimská pahorkatina / Sedlčansko)

Průtočný rybník na Novodvorském potoku (0,78 ha). Martinický potok protéká podél pravého břehu rybníka, s Novodvorským potokem se stéká až pod rybníkem. Na úrovni hráze rybníka vytváří potok malý vodopád s tůní

Po pravém břehu Martinického potoka silnice, nad ní zalesněný skalnatý svah. Na křižovatce silnic kříž.

Na mapách z 18. a 19. stol. v těchto místech žádný rybník není, v polovině 20. stol. již ano. Rybník tedy vznikl pravděpodobně někdy v 1. polovině 20. stol.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image176.jpg

rybník

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image174.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image172.jpg

vodopád na Martinickém potoce

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image180.jpg

tůň pod vodopádem

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Sedlčansko\foto Jesenice okolí_soubory\image178.jpg

kříž u silnice nad rybníkem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na některých mapách jsou na křižovatce malovány dva kříže; druhý však nenalezen.

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

leden 2020