STŘEVÍC

k.ú. Korno (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Vrch v Českém krasu, severovýchodně nad Kornem (385 m n. m.). Na vrcholu lesík, na svazích terasovité louky s křovinami porostlé meze, pouze v dolní části jižního svahu pole. Pozůstatky kamenného valu blíže nedatoavného prehistorického hradiště; především na jižní straně (nemovitá kulturní památka). Součást CHKO Český kras.

 

pohled na kopec s výraznou (zřejmě až novověkou) terasovitou úpravou od severozápadu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy vrch označován jako Na brdláku (dokonce takto vedeno hradiště v seznamu nemovitých kolturních památek), čestěji však jako Brdlák označována kóta 341 nad Berounkou, necelý kilometr severozápadněji (s výšinným sídlištěm, možná též opevněným).

Ø        Hradiště je nejčastěji považováno za halštatské, avšak bez konkrétních důkazů; jediným možným nepřímým „důkazem″ je existence nedalekých halštatských hrobů.

Literatura:

-          Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

Web:

-           středověk.com - http://stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Korno%20I%20-%20Strevic

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/koda.php  

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

březen 2014