VARGAČ

k.ú. Dobříš (Benešovská pahorkatina / Dobříšsko)

Bývalý královský hrad na skalnatém ostrohu nad levým břehem Starohuťského rybníka na okraji Dobříše (nemovitá kulturní památka). Též Varkač, Dobříš, Starý zámek. Skládá se ze dvou budov - bývalého hradního paláce, upraveného na sýpku, a tzv. Purkrabského domu. Palác je obdélná třípodlažní stavba s raně barokním štítem v severozápadním průčelí. Pod oběma objektem údajně původní hradní sklepy tesané do skály. Purkrabský dům dnes opraven, slouží jako byty, sýpka (palác) ve velmi zchátralém stavu. Objekty ani dvůr mezi nimi nejsou přístupné. Od severu býval hrad chráněn příkopem a valem, dosud částečně patrným.

Předpokládá se, že předchůdcem dnešního hradu mohl být královský dvorec (lovecký hrádek) Dobříš, na němž bylo roku 1252 vystaveno několik listin (což je mimochodem první písemná zmínka o Dobříši). Dnešní hrad vybudovaný pravděpodobně za Jana Lucemburského. Výslovně připomínán 1385. Stal se sídlem úřadu královského lovčího a byl zabezpečen soustavou služebných manství. Od 15. stol. zastavován šlechtě. Na konci 16. stol. opuštěn. 1676 obnoven, po požáru 1720 přestavěn na sýpku.

Severovýchodně od hradu nový dobříšský hřbitov. Zde mimo jiné hrob spisovatel Jana Drdy.

 

Zajímavosti:

Ø        Varkač údajně znamená knížecí plášť.

Ø        Dle pověstí se zde zjevuje hrozivý přízrak černého rytíře - z hlubin sklepů vystupuje postava černě zahaleného bojovníka s mečem po boku a s velkým červeným křížem na prsou (dle lidové tradice zde kdysi stával klášter templářů), po půlnoci sedí na skále nad rybníkem a hraje na loutnu teskné písně. Jiné pověsti mluví o ukrytých (templářských !) pokladech, například o studni celé zaplněné zlatem.

Literatura:

-          Jan Čáka: Podbrdskem od městečka k městu (Praha-Litomyšl 2001)

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-          Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-          Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 3 - Střední Čechy II (Praha 2005)

Web:

-           Hrady.cz

-           Oficiální stránky Dobříše

-           Prostor

Okolí: Dobříš

Podbrdsko / rejstříky

duben 2008