HVOZDEC

k.ú. Hvozdec (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Ves na rozlehlém temeni hory Chlum, východně od jejího vrcholu, je složená ze dvou částí – severnější okrouhlice a jižnější neuspořádané zástavby drobných domků (516 m n. m.). Uprostřed severní návsi kaplička, v jižní části obecní úřad a pomník padlým.

První zmínka o vsi pochází z roku 1543. Patřilo k panství Komárov, posléze Hořovice.

kaplička

kříž u kapličky

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.obec-hvozdec.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hvozdec_(okres_Beroun)

-           Spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-beroun/hvozdec.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2010