MALÁ VÍSKA

k.ú. Malá Víska (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Ves na severním okraji středních Brd (552 m n. m.), složená ze dvou samostatných částí vzdálených od sebe cca 300 m; severní („dolní″) se půdorysem blížila okrouhlici, jižní („horní″) tvoří nepravidelná zástavba kolem zhruba trojúhelníkové návsi s rybníčkem.

Ves prvně uváděna roku 1520. Patřila pod komárovské, později hořovické panství. Byla především osadou lidí pracujících v lese (dřevaři, uhlíři), respektive v okolních dolech na železnou rudu.

bývalá škola, dnes radnice č.p. 44 na západním konci „horní″ Malé Vísky

pomník padlým před bývalou školou

kříž na západním okraji „dolní″ Malé Vísky

náves „dolní″ Malé Vísky

 

zvonička na návsi

kříž u zvoničky

roubené stavení č.p. 9

Zajímavosti:

Ø        V 18. stol. je severní část vsi označována jako Velká Víska (Gross Wiskii). Zřejmě proto je ves někdy souhrnně nazývána i v množném čísle – Vísky (později i Nové Vísky, což však již poněkud postrádá logiku).

Ø        Severně od vsi, v záhybu silnice do Komárova, býval železný důl Zuzana. Údajně dochovány zbytky včetně dědičné štoly. Provoz byl ukončen kol. pol. 19. stol.

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.malaviska.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Malá_Víska

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2010