BÍLÁ HUŤ

k.ú. Čenkov u Příbramě (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Osada na pravém břehu Litavky, v úzkém údolí mezi Slovoncem a Komorskem, zvaném někdy Čenkovským údolím. Jméno získala po železné huti, která zde existovala snad již od poč. 15. stol. V 17. - 19. stol. zde fungoval hamr, v 18. stol. krátkou dobu i vysoká pec. Hamr pracoval do roku 1865, o tři roky později si objekty pronajal pražský velkoobchodník Hermann Jeitteles a zřídil v nich zámečnickou dílnu, předchůdce pozdějších Čenkovských strojíren. Areál se nacházel pod rybníkem zvaným V zabitejch či U Bílé huti jižně od osady, dnes je zaniklý (při silnici zde stojí občerstvení).

areál Bílé huti koncem 30. let 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

rybník V zabitejch

pomník bitvy

Pravděpodobně v bezprostředním okolí dnešní osady se odehrály dvě krvavé bitvy. První 8. září 1422 mezi příbramskými husity a katolickým vojskem Hanuše z Kolovrat (husité, přestože měli početní převahu a zřejmě i výhodu překvapení, neboť potyčku jako odvetu za několikeré napadení Příbrami vyvolali, byli poraženi; dle kroniky Bartoška z Drahenic jich třicet padlo a na sto třicet vzato do zajetí), druhá pak začátkem března 1611 mezi pasovskými žoldnéři a podbrdskou domobrany (tehdy prý padlo okolo dvou set padesáti pasovských, ale i mnoho místních). První z bitev připomíná památník u silnice na hraně svahu proti pravému břehu rybníka „V zabitejch″, postavený roku 1876 místním písmákem a amatérským archeologem Janem Zykánem.

 

památník bitvy 1422

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Husitskou bitvu u Čenkova popsal František Procházka ve svém románu Miroslava z Lestkova.

Ø        Bitvy dnes (kromě památníku) připomíná i dolní polovina znaku Čenkova, v němž jsou na červeném poli dva stříbrné zkřížené meče. I horní polovina erbu – hamernické kladivo – by se klidně dala vztáhnout na Bílou Huť, byť hamrů bylo na území Čenkova více.

Ø        Traduje se, že památník nepřipomíná pouze husitskou bitvu, ale i tehdy zemřelého Zykánova čtyřletého synka.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

Web:

-           historie Čenkova - http://www.mistopisy.cz/historie_cenkov_7798.html 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011