DOLNÍ LÁZ

k.ú. Láz, dříve Horní Láz a Bohutín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Ves při Litavce (588 m n.m.). Bývala rozdělena mezi dvě panství - zatímco západnější část, patřící k panství Rožmitál a tvořící vlastní katastrální území, se nazývala Horní Láz (Oberlass), východnější , ležící na panství Starosedlském (Hrádeckém) a patřící pod katastrální území Bohutína, se navázala Dolní Láz (Unterlass). Poté, co byly obě části spojeny, zůstalo jim označení Dolní Láz, zatímco jméno Horní Láz se přeneslo na nově vzniklou osadu západně od původní vsi při vodním kanálu Struhy. Čímž vznikl v pojmenování jednotlivých částí vsi naprostý chaos!

Jádro s novodobou kamennou zvoničkou z roku 1999 a nedalekým pomníkem padlým v 1. a 2. sv. válce ve střední části vsi. Jižněji při mostu přes Litavku drobná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Nejsevernější (mladší) část vsi podél jakési vodní strouhy tvořena jednotnou zástavbou souběžných štítových domů s polovalbami. Ve vsi dochováno několik pěkných přízemních roubených chalup. Nejhezčí z nich - č.p. 121 (nemovitá kulturní památka) s lomenicí - v nejvýchodnější části vsi při hlavní silnici. Před ní torzo křížku. Severně od ní na prostranství uprostřed „starohrádecké″ části (náves?) parčík s pěkným křížkem.

První zmínka o vsi 1349. Vznikla údajně z rozptýlených samot horníků, dřevařů a uhlířů na lesních mýtinách (čemuž ovšem tak úplně neodpovídá poměrně sevřený půdorys…).

              

Zajímavosti:

Ø        V okolí údajně v minulosti - snad již v pravěku - rýžováno zlato (za dochovaný pozůstatek považovány tzv. Lázecké jamky jižně od vsi – nejde-li ovšem o středověké kutiště stříbra obdobně jako Lazecké jamky a zřejmě i „rýžoviště“ nad Bohutínem). 

Ø        Jméno vsi odvozeno od lesní půdy (vykácených lesů) na úbočí vrcholů.

Ø        Znak obce symbolizuje Lázskou nádrž, sloužící potřebám dolů (modrá plocha se stříbrnými hornickými kladívky v modré ploše v hlavě znaku), řeku Litavku (modrá vlnovka rozdělující svisle štít) a přilehlé Brdy (dva zelené stromky na pahorcích).

Literatura:

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

Web:

-           oficiální stránky obce

-           stránky milovníků Brd

-           wikipedie

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008