DOMINIKÁLNÍ PASEKY

k.ú. Dominikální Paseky (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Rozptýlená ves na jihovýchodním úbočí hřebene Slonovec – Klouček. „Dolním centrem″ vsi kaplička pod mohutnou lípou, „horním″ pak prostor s rybníčkem a Lidovým domem.

Dříve též Hlubošské Paseky. Založeny kolem roku 1640 v souvislosti s obnovou železářství na hlubošském panství sem pozvanými hamerníky a horníky z Krušných hor.

 

výklenková kaplička, zvonička a dvě lípy

kapličky

Pasecká lípa - 200 let stará lípa malolistá o obvodu kmene přes 4 m, památný strom; vedle ní zvonička, toho času bez zvonu

Lidový dům č.p. 62, dnes obecní úřad obce Bratkovice (!)

křížek na rozcestí jižně od kapličky, východně od Lidového domu

 

vodní díla na Litavce

Litavka na území Dominikálních Pasek poháněla tři objekty. Prvním byl tzv. Prostřední hamr (někdy též Prostřední huť), později Bekův mlýn. Stál pod rybníkem na pravém břehu Litavky bezprostředně pod vsí, na severozápadním úpatí vrchu Kršov. Rybník, byť zrušený, je v terénu dosud díky dochované boční hrázi velmi dobře patrný, objekt pod hrází (č.p. 118) však není původním hamrem (ten stál o něco západněji). Druhým objektem, v loukách při severním úpatí Kršova, je Pasecký mlýn. Dnešní objekty v místě mlýnu (č.p. 12) mají opačnou orientaci, než jak je zakreslen na mapě stabilního katastru, a tak těžko říct, zda je dnešní stav výsledkem nějaké pozdější radikální přestavby mlýna, a nebo pouze objektem na místě mlýna. Poháněn byl dodnes dochovaným pravobřežním náhonem Litavky. O 150 m východněji, při pravém břehu Litavky (na témže náhonu, jako Pasecký mlýn) stojí další hamr (někdy označovaný poněkud nelogicky jako „Horní″), dodnes dochovaný (č.p. 53).

 

niva Litavky s vodními díly v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

boční hráz rybníka nad Prostředním hamrem

náhon k Paseckému mlýnu

 

bývalý hamr č.p. 53 v nivě Litavky

Literatura:

-          Otomar Dvořák, Marie Holečková: Litavka - řeka skrytých pokladů (Beroun 2007)

Web:

-           oficiální stránky obce Bratkovice - http://www.volny.cz/bratkovice/historie.html

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominikální_Paseky

-           památné stromy Příbramska - http://pbstromy.unas.cz/stromy/dominikalni-paseky-lipa.html 

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec  2011