DRMLOVO POLE

k.ú. Podlesí nad Litavkou, dříve Lazec (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Původně nevelká osada (Drmluv Grunt) nad levým břehem Litavky, dnes srostlá se Starým Podlesím. Založena někdy ve 20. letech (?) 19. stol. , kdy mlynář Drmla rozparceloval své pole horníkům na stavbu jejich příbytků. 1953 připojeno k Podlesí.

Drmlův mlýn (č.p. 248)

Též Holíkovský mlýn, Teverných mlýn, Jindrovic mlýn (?), Cafourek. Pěkná zděná budova s polovalbovou střechou jižně od osady na Litavce mezi zástavbou chat a zahrádek podél levého břehu Litavky, na levobřežním náhonu (Mühlbach). První zmínka roku 1591, kdy ho koupil mlynář Holík, po něm zde od roku 1604 mlynařil Matěj Teverny. I v následujících letech se zde mlynáři často střídali. V letech 1804 - 1878 zde hospodařili Drmlové. Od nich kupují mlýn manželé Cafourkovi. Mlýn měl dvě složení a jedno kolo na svrchní vodu.

  

Literatura:

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II (Praha 2000)

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008