LAZEC

k.ú. Lazec (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Ves na úpatí Brd nad levým břehem Litavky. Na křižovatce uprostřed vsi (na východním okraji historického jádra) kaple, u jejíhož vchodu umístěna pamětní deska Václava Brože, umučeného roku 1942 v Osvětimi. Na severním okraji vsi u statku č.p. 13 nádherný mohutný dub. Severně od obce při okraji lesa (již na sousedním k.ú. Orlov) Lazecká hájovna (č.p. 45 – dnes zde příbramský útulek pro psy).

Ves patřila pod panství Příbram. I dnes součástí Příbrami.

    

Web:

-           Wikipedie

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008