DLOUHÝ VRCH

k.ú. Těně I, dříve Kvaň (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Vrch (775,4 m.n.m.) je v podstatě severním výběžkem masivu Jordánu. Tvoří ho hřbítek v západovýchodním směru (kóta na západním konci nad údolím jalového potoka), jeho jižní svahy jsou zalesněné, zatímco severní a severovýchodní jsou součástí cílové plochy Jordán.

Tato část cílové plochy již téměř nepoužívána, v kráterech po pumách vytvořena jezírka a malá rašeliniště, plocha postupně zarůstá řídkým porostem bříz.

Vrch leží ve vojenském újezdu, veřejnosti nepřístupno.

    

vojenské objekty

Celé temeno vrchu rozbrázděno sítí zákopů a obezděných či dřevem zpevněných pozorovacích stanovišť (již nepoužíváno, postupně zarůstá). Na východním konci hřebene pravděpodobně předválečná pozorovatelna. Nedaleko do ní jižním směrem německá betonová „pozorovací krychle” bez záhozu, poškozená. Další objekt, avšak velice poškozený, uprostřed křižovatky nedaleko vrcholu. Vzhledem k poškození lze jen těžko určit stáří, spekuluje se, že by mohlo jít o další z německých objektů, ale i o podzemní strojovnu z předválečného (či poválečného) období.

          

Web:

-           Brdy.net: předválečné pozorovatelny, německé pozorovatelny

-           VVP Brdy: předválečné ? pozorovatelny, německé pozorovatelny

-           opevnění.xf

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2006