PADRŤSKÉ RYBNÍKY

k.ú. Záběhlá, dříve Padrť (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Dva veliké rybníky - Horní a Dolní padrťský rybník - na horním toku Padrťského (Zlatého) potoka. Horní padrťský rybník velký cca 85 ha, Dolní padrťský rybník cca 30 ha. Na hrázích obou rybníků pěkná stromořadí. Nádherná stromořadí i podél cest při západním břehu Dolního padrťského rybníka. Na západním konci hráze Horního padrťského rybníka dva dřevěné sruby. V okolí rybníků rozsáhlé vlhké louky a rašeliniště (zejména v pramenné oblasti nad Horním padrťským rybníkem - v nedávné době silně poškozeny nevhodnými melioracemi). Z přírodovědného hlediska velice významná oblast (mimo jiné hnízdění černého čápa, orla mořského, bekasíny otavní...)

Rybníky byly založeny pravděpodobně Floriánem z Gryspeku mezi lety 1531 - 1565. Sloužily jako zdroj vody pro níže položené železářské provozy a pro plavení dřeva. Horní padrťský rybník byl původně údajně velký 115 ha, Dolní padrťský rybník 66 ha (rybníky se postupně zmenšují zanášením a zarůstáním břehů). Zejména v době 1. republiky velice oblíbené rekreační místo (na východním břehu Dolního padrťského rybníka byla „pláž″ Rožmitálka).

V současné době leží uvnitř vojenského újezdu, Horní padrťský rybník v zóně omezeně přístupné veřejnosti (po jeho hrázi vede cyklostezka).

          

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Wikipedia

-           Brdy.info

-           Netopejrova fotogalerie

-           Bornet

-           fotogalerie J. Cinka

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007