TŘI TRUBKY

k.ú. Těně I, dříve Strašice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Lovecký zámeček při soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoku a zaniklá hájovna 1,5 km výše v údolí Třítrubeckého potoka. Zhruba na půl cesty mezi nimi při soutoku Třítrubeckého potoka a Reservy zajímavá vodárna se znakem Rokycan nad vstupem, připomínající čínský pavilón („U Rybiček″). V údolí Reservy nad vodárnou podzemní velitelské stanoviště  bývalého  tzv. Československého frontu (místními nazývané „U  němých″).

Objekty leží uvnitř vojenského újezdu – vstup možný pouze na zvláštní povolení (areál podzemního velitelství oplocený, střežený, přísný zákaz vstupu!)

bývalá Třítrubecká hájovna

Též U tří jelenů či Na starém světě. Bývala to přízemní roubená stavba a stávala na tzv. Třítrubecké louce při levém břehu Třítrubeckého potoka asi půl kilometru nad jeho soutokem s Reservou. Založena byla v roce 1862, zanikla pravděpodobně v 50. letech 20. stol. Kamenná maštal (stodola) zbořena na jaře 2013. Takže dnes již bývalou hájovnu připomíná jen o samotě stojící jabloňka. Opodál na okraji lesa novodobý vodojem (?).

       

zaniklá hájovna; na druhém snímku je vidět v pozadí maštal (www.brdy.info)

 

dnes již taktéž neexistující maštal (prosinec 2007)

vodojem (prosinec 2007)

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Třítrubecké_údolí

-           Brdy.info - http://www.brdy.info/kapitoly/tri_trubky.php 

-           stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/71/65/

-           Vojenské Brdy; velitelské stanoviště „U němých″ - http://www.brdy.net/pages/nemejch.php

-           Vojenské Brdy; lovecký zámek - http://www.brdy.net/pages/tritrubky.php

-           Hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1564

-           fotoalbum Josefa Cinka; Tři trubky - http://www.ok1jfh.net/galerie/brdy/zamecek/album/html/index.html

-           fotoalbum Josefa Cinka; vodárna – http://www.ok1jfh.net/galerie/brdy/urybicek/album/html/index.html

-           fotoalbum Josefa Cinka; U němých - http://www.ok1jfh.net/galerie/brdy/u_nemych/album/html/index.html

-           fotoalbum Jiřího Vlčka - http://www.jirivlcek.ic.cz/thumbnails.php?album=32&page=2

-           Brdské listy: http://www.brdskelisty.cz/zpravy/zmizela-dalsi-brdska-pamatka.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007, aktualizováno