POLERADY

k.ú. Polerady u Prahy (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves kolem nepravidelného jádra (188 m n. m.). Ve vsi tři památné stromy (jilm horský a dvě lípy malolisté). Kilometr severovýchodně od vsi nádraží na železniční trati Neratovice – Čelákovice.

Ves prvně zmiňována roku 1290, kdy je získali kanovníci od sv. Víta. 1547 se staly majetkem pražského purkrabího, z něhož se postupně vyvinul komorní statek Brandýs; nezávisle na tom jsou však ještě v 17. století uváděni majitelé svobodného poleradského dvorce, zmiňovaného již v roce 1436.

znak obce

hostinec č.p. 30

 

barokní boží muka na křižovatce při západním okraji vsi; nemovitá kulturní památka

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dříve též Polehrad, Polehrady.

Ø        Dle pověsti bývaly Pole(h)rady v dávných dobách sídlem samostatné župy. Pověst snad byla vyvolána snahou o vysvětlení onoho „hrad″ ve jménu. Někdy je vysvětlována i nepotvrzenou existencí blíže nespecifikovaných čtyřúhelníkových valů severovýchodně od obce (zakreslených údajně na mapě karlínského hejtmanství z roku 1906, ke které se mi zatím nepodařilo dostat; na jiných mapách značeny nejsou).

Ø        Jméno Polerady odvozuje lidová etymologie jako sídlo dobrých hospodářů, lidí, kteří mají „rádi své pole.

Ø        Poleradech č.p. 14 se roku 1819 narodil národní buditel, reformátor školství a vězeňství, kněz František Josef Řezáč Polehradský.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     stránky obce - http://www.obcecr.cz/polerady/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Polerady_(okres_Praha-východ)

-     evidence památných stromů - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=10471, http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=10472, http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=10474

-       

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2007