SELETICE

k.ú. Seletice (Jizerská tabule / Nymbursko)

Poměrně rozlehlá ves na jihovýchodním úpatí Loučeňského hřbetu při pramenech potoka Kozačka (273 m n.m.) vznikla jako osada rolníků a dřevorubců zřejmě již počátkem 14. stol., první písemný doklad je však až v 1. pol. 15. stol., kdy patřila zemanům z nedalekého Košíku. Někdy tehdy zde vystavěna i tvrz (stávala snad v místech zvaných Hrádek jižně od vsi, nebo na návrší severně od vsi, kde později vystavěna myslivna). Od 15. stol. součást panství Křinec.

Historickým jádrem vsi je její dnešní východní část, postupně se zástavba rozšiřovala severozápadním směrem k zemské silnici z Prahy do Jičína, při níž již v roce 1568 existovala svobodná zájezdní krčma, takže dnes má ves několik center (nejsevernější při silnici s pomníkem padlých – snad u oné krčmy, jižněji další „náves“ se zvoničkou a sochou Panny Marie, ve východní části u Návesního rybníka...). Na potoku Kozačce v dolní části vsi a pod vsí pracovalo v minulosti minimálně pět mlýnů, každý z nich měl svůj vlastní rybníček (z větší části dosud dochováno).

Zachována řada omítnutých i neomítnutých roubených domů z 19. stol.

pamětní deska místnímu rodákovi, pražskému arcibiskupovi Františku Kordačovi, na budově jakési ubytovny (údajně bývalé škole) na severním okraji vsi (jeho rodný dům č.p. 53 se nachází na jihovýchodním okraji Seletic)

 

kříž při hlavní silnici v západní části vsi, nedaleko hřbitova

„prostřední″ náves

Trojúhelníkovému prostranství v západní části vsi, východně od hlavní silnice, dominuje prostá dřevěná zvonička, lidově pojatá socha Panny Marie na klasicistním soklu z roku 1832 a dvě smuteční vrby.

 

Panna Maria na zdobeném klasicistním soklu (literatura tvrdí, že na něm pravděpodobně umístěna druhotně) – nemovitá kulturní památka

dřevěná zvonička

č.p. 19 na severní straně návsi

severní náves

Leží v nejsevernější části vsi při staré cestě z Prahy do Jičína (dnes hlavní silnice č. 279). V prostoru návsi malý parčík s pomníkem padlých, na východní straně několik pěkných dochovaných chalup (nejhezčí č.p. 12),v jihozápadní části hostinec.

č.p. 12

pomním padlým

kamenný kříž v zahradě č.p. 44 proti pomníku padlým

Web:

-     oficiální stránky obce - http://obecseletice.cz

-     Wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Seletice

-     Dobrovolný svazek obcí Svatojiřský les - http://www.svatojirskyles.cz/dso/index.php?nid=6199&lid=CZ&oid=971508

Okolí: Tuchom / Rožďalovice / Mcely

Střední Polabí / rejstříky

září 2010