SOKOLEČ

k.ú. Sokoleč (Středolabská tabule / Poděbradsko)

Ves ve středním Polabí, mezi Kolínem a Nymburkem (192 m n. m.). Náves v jižní části obce.

První písemná zmínka o vsi je roku 1332. Údajně se zde tehdy chovali a cvičili sokoli pro královský dvůr, nevím však, zda je tato informace něčím doložená, či jde spíše o pověst vyplývající ze jména vsi. Též se traduje, že tehdejší osada nestála na dnešním místě, ale o několik set metrů blíže k Poděbradům. 1799 zde postavena první škola (nynější obecní úřad).


škola č.p. 41 z roku 1904

  

skupina pomníků v centru obce proti škole – vlevo pomník „obětem světových válek″, uprostřed pomník padlým v 1. světové válce a vpravo pomník „krále vzduchu″, leteckého akrobata a později válečného letce Františka Nováka (* 1902v Sokolči, † 1940 v Paříži) s bustou z roku 1972

 

kaple z roku 1799 v jižní části vsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ve 2. pol. 19. stol. pěstování čekanky; koncem 19. stol. zde postavena sušárna čekanky, využívána nejen pěstiteli ze Sokolče, ale i ze širokého okolí.

Ø        Roku 1906 byla na jednom poli ve vsi údajně nalezena pravěká zlatá sekera.

Ø        Sokoleč leží jako jediná obec uvnitř zkušebního železničního okruhu Výzkumného ústavu železničního, vybudovaného v letech 1960–1963.

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.sokolec.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokoleč

-     cesty a památky - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/sokolec

-     spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5651-sokolec/ 

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červen 2011