MILÝ

k.ú. Milý (Džbán / Novostrašecko)

Ves rozložená po obou březích Hřešického potoka, zejména nad jeho levým břehem na jižním svahu opukové plošiny Džbánu (354 m n. m.). Centrem náves, jejíž severozápadní část vymezená patrovými statky z přelomu 19. a 20. stol., zatímco jihovýchodní roh zaplněn drobnější zástavbou. Uprostřed návsi kaple sv. Michala. Severně od návsi více méně o samotě v dominantní poloze bývalá škola. Ještě severněji samostatná část vsi, zvaná Stráň.

První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1381. Vlastnicky byla rozdělena na několik částí. Koncem 16. stol. soustředil všechny díly ve svých rukou Matyáš Štampach ze Štampachu a připojil Milý k panství Mšec (Kornhaus).

Součást přírodního parku Džbán.

statky na severní straně návsi – č.p. 78, 10, 54…

statek č.p. 7 na západní straně návsi

 

barokní kaple sv. Archanděla Michala z roku 1736 - nemovitá kulturní památka; kaple

kaple před rokem 1968; před zánikem byla na přelomu 60. a 70. let 20. stol. zachráněna místními obyvateli za přispění řádových sester ze Slovenska (pamatky.slany.cz; z archivu Evy Svítkové)

pomník padlým ve světových válkách na návsi

č.p. 2 - bývalá škola z roku 1908, dnes obecní úřad a hostinec

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Po roce 1917 v okolí těžba uhlí.

Ø        Do roku 1924 se ves úředně jmenovala Milé.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.obec-mily.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Milý

-     památková péče na Slánsku - http://pamatky.slany.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=30

-     Křivoklátsko a Rakovnicko - http://www.krivoklatsko.cz/cz/memory.asp?memory_id=1117

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

květen 2013