WINDSOR

k.ú. Siřejovice (Dolnooharská tabule / Lovosicko)

Zříceniny letohrádku na zalesněném pahorku nad dálnicí D8 (217 m n. m.), který je de facto jihozápadním výběžkem Humenského vrchu, od nějž však dnes oddělen dálnicí. Dominantu tvoří dvanáct metrů vysoká mírně kónická opukové věž s cimbuřím o průměru cca 8,5 m. K ní je na severní straně přistavěn obdélný cihlový přístavek, ve svahu pod stavbou je středně velká nečleněné podzemní prostora s „tunelovým″ portálem.

Původně byla stavba větrným mlýnem, založeným zřejmě někdy na přelomu 18. a 19. stol. (prvně zmiňovaným roku 1833); proto místními dodnes nazývána též Větrák. Mlýn měl jedno složení a sloužil k mletí obilí z okolních vsí. Na letohrádek ve stylu tzv windsorské gotiky přestavěli mlýn po roce 1879 zakladatelé lovosické továrny na cikorku a cukrovinky bratři Tschinkelové; z té doby pochází pojmenování Windsor, které však původně zřejmě nebylo oficiálním pojmenováním, pouze přezdívkou, kterou stavbě na základě stavebního stylu dali místní obyvatelé. Roku 1886 jej byli bratři Tschinkelové nuceni prodat, stavba později často měnila majitele a chátrala. V období první světové války sloužil jako noclehárna pro zemědělské dělníky. Nejpozději od 30. let 20. stol. opuštěný. Dnes zřícenina volně přístupná. Nemovitá kulturní památka.

 

celkový pohled na bývalý letohrádek Windsor

  

třípodlažní stavba bývalého větrného mlýna, novogoticky upravená

 

severní obdélný přístavek, vzniklý při přestavbě na zámeček

na historické pohlednici je vidět, že obdélný přístavek býval i z jižní strany centrální kruhové stavby; ten dnes již zcela zaniklý (www.povetrnik.cz)

 

sklep pod zámečkem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jakýsi přístavek při severní straně mlýna je patrný již na mapě stabilního katastru z roku 1843. Zda je totožný s dosud dochovanou cihlovou stavbou, a nebo ta skutečně pochází až z doby přestavby na zámeček, jak je běžně uváděno, netuším.

Ø        Roku 1866 byl mlynář Kunze zatčen a nějakou dobu vězněn v pevnosti Terezín, protože byl v podezření, že dával signály pruské armádě o pohybu rakouských jednotek; ukázalo se však, že  šlo o falešné udání, údajné signály byly pouhým seřizováním lopatek mlýnu.

Ø        Ve stylizované podobě je Windsor vyobrazen na znaku a vlajce Siřejovic.

Literatura:

-          Martin Janoška: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2003)

Web:

-           povětrník - http://www.povetrnik.cz/rs/view.php?cisloclanku=2006011702

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Windsor_(letohrádek)

-           toulky po Čechách, Moravě, Slezsku i zahraničí - http://www.toulkypocechach.com/windsor.php

-           litoměřický deník - http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/zamecek-patril-majitelum-tovarny-na-cokoladu-20140710.html

-           infočesko - http://zajimavosti.infocesko.cz/content/ceske-stredohori-zatecko-technicke-zajimavosti-mlyny-zricenina-vetrneho-mlynu-letohradku-windsor-u-sirejovic.aspx

-           zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6287  

další místa v okolí (mapa) / České středohoří / rejstříky

únor 2015