SKALNÝ

k.ú. Rusava (Hostýnsko-vsetínská hornatina  / Hostýnskobystřicko)

Vrch v hřebenu Hostýna (709 m.n.m.), na jihozápadní straně spadající do údolí Rusavy. Svahy zalesněné, ve vrcholových partiích louka (údajně pěkné výhledy - s ohledem na mlhu v době naší návštěvy nemohu potvrdit). Jihozápadně pod vrcholem v lese osamělá chatka, poblíž při cestě studánka. V okolí vrcholu a jižně od oné chatky několik výrazných skalních útvarů (Orel, Zub, Kůň, Žába - pískovec - cvičné horolezecké terény). Na vrcholové skále a v jejím bezprostředním okolí uváděny nepatrné zbytky hrádku (nejvýše položeného na Moravě), pravděpodobně z přelomu 14. a 15. stol., snad předchůdce nedalekého hradu Obřany.

    

Literatura:

-     Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny České (Praha 2004)

-     Jiří Kohoutek: Hrady jihovýchodní Moravy (Zlín 1995)

Web:

-     hrady.cz

-     turistika.cz

Okolí: Hostýn / Kuželek / Lukov

Valašsko / rejstříky

srpen 2006