ENGELSBERG

k.ú. Horní Lhota u Luhačovic (Vizovická vrchovina / Luhačovicko)

Rozlehlé pozůstatky hradu (též Sehradice, nesprávně Sehrad, lidově Tetov) na hlavním hřebeni Vizovických vrchů (561 m.n.m.). Zaujímá úzký hřebínek vybíhající k východu z jihovýchodního úbočí masivu Slavického kopce. Poměrně rozsáhlý hradní areál se skládá z několika částí - na západě, odkud byl jediný možný přístup, přehrazuje šíji unikátní soustava pěti příčných valů a příkopů, dosud vesměs dobře patrných, vzdálených od sebe cca 6 - 8 m. Obdélné až oválné předhradí ve střední části hřebínku zaujímá plochu zhruba 35 x 25 m, bez výraznějších stop zástavby. Zhruba stejně velkému obdélnému jádru v nejvýchodnější části hřebene dominuje výrazný kuželovitý útvar v severozápadním nároží, pravděpodobně pozůstatek věže neznámého půdorysu. V ploše jádra lze nalézt i několik nepříliš výrazných fragmentů zdiva obvodové hradby a paláce, uzavírajícího východní stranu jádra. Předhradí i jádro obehnáno mohutným valem (místy až 3 m vysokým. Jádro bylo navíc ze severní a východní strany obklopeno i parkánem, který se dnes v terénu jeví více měně jako zdvojení valového opevnění.

Hrad postaven po pol. 13. stol. Byl správním centrem biskupského léna, které spravovali biskupovi manové. V nejstarších listinách jmenován jako Engelsberg, roku 1380 Engelswald a od přelomu 14. a 15. stol. z neznámého důvodu stále častěji Sehradice (Sehraditz), kteréžto jméno bylo předtím používáno pro tvrz nad vsí stejného názvu 3 km jihovýchodně. Snad v 1. pol. 15. stol. bylo opevnění hradu doplněno fortifikačním systémem na přístupové šíji, 1518 uváděn hrad jako pustý. 

Zřícenina dnes zalesněna. Volně přístupné, odbočka z hřebenové turistické značky.

       

Literatura:

-     Jiří Kohoutek: Hrady jihovýchodní Moravy (Zlín 1995)

-     Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (Praha 1996)

Web:

-     hrady.cz

-     hrady_dějiny.cz

-     turistika.cz

Okolí: Spletený vrch / Klokočí / Komonec / Slavický kopec

Valašsko / rejstříky

srpen 2006