Místopis ČR na webu

Všeobecný místopis:

v           http://www.hrady.cz – navzdory jménu stránky nejen o hradech – asi nejkompletnější místopis České republiky, byť úroveň jednotlivých hesel je různá

v           http://www.turistika.cz – zajímavá místa České republiky a základní informace o nich (mimo jiné i vrcholy, turistická rozcestí…)

v           http://www.infocesko.cz – zajímavá místa České republiky a základní informace o nich (mimo jiné i infocentra, komerční objekty…)

v           http://www.atlasceska.cz – ještě další server o zajímavých místech ČR

v           http://www.tipynavylet.cz – další z mnoha katalogů zajímavých míst; dělený dle turistických regionů

v           http://www.vyletnik.cz – stručné popisy mnoha míst, často se zajímavými a obsažnými komentáři návštěvníků

v           http://www.zanikleobce.cz – hodně kompletní přehled novodobě zaniklých obcí a objektů (včetně fotografií, lokalizace…)

v           http://atlas-cs.logis.cz – „Atlas kulturních, přírodních a technických zajímavostí” – více méně fotogalerie

v           http://www.cz-milka.net/pamatky - nesystematická, ale celkem obsažná galerie zajímavých míst, tříděná podle „typu″ (hrady, zámky, města. technické památky, přírodní zajímavosti…)

v           http://www.fotohistorie.cz - historické pohlednice

v           http://www.zanikleobce.cz/chytil.php - přeskenovaný kompletní Chytilův místopis ČSR z roku 1929

v           http://www.holocaust.cz/cz/resources/jcom/jcom - židovské komunity v ČR

v           http://www.doprirody.com – tipy na výlety s pěknými fotogaleriemi

v           http://www.kudyznudy.cz – oficiální server tuzemského cestovního ruchu – aktuality a tipy na zajímavá místa

v           http://www.taggmanager.cz/reference - „naučné stezky v mobilu″

Památky obecně:

v           http://monumnet.npu.cz – databáze nemovitých kulturních památek, národních kulturních památek a památkových zón (bez podrobnějších informací)

v           http://www.pametihodnosti.cz – obsažné informace o nejznámějších památkách

v           http://www.zamky-hrady.cz – hrady, zámky, města, církevní památky a další zajímavá místa, avšak vesměs pouze ty dobře známá (a absence jakékoliv mapy ztěžuje orientaci)

v           http://www.slavnevily.cz – zajímavé vily České republiky

v           http://www.kultinfo.cz – památky České republiky – hodně neúplný seznam

v           http://www.pruvodce.com – popisy vybraných památkových objektů a muzeí (celkem pěkné, ale poněkud nepřehledné – v mapě nejsou zdaleka všechny popsané objekty)

v           http://www.npu.cz/zprist/vyhledavani/ – databáze zpřístupněných památek na stránkách Národního památkového ústavu

v           http://www.santini.cz – dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla

v           http://depositum.cz/knihovny/pamatky - naskenované Soupisy památek z let 1897 – 1913

Hrady, zámky, tvrze:

v           http://hrady.dejiny.cz – asi nejlepší stránky o hradech na našem webu, bohužel však zoufale neúplné

v           http://www.zricenina.cz – „po stopách Augusta Sedláčka” – popisy a bohatá fotogalerie našich zřícenin

v           http://www.ohradech.eu – soukromé stránky o hradech, především severočeských

v           http://vilemwalter.cz/hrady - unikátní fotografie moravských hradů a zámků z konce 19. stol.

Sakrální památky:

v           http://smircikrize.euweb.cz – katalog smírčích křížů a dalších kamenných památek (menhirů, pranýřů, brzdových kamenů…)

v           http://drevenekostely.ic.cz – dřevěné kostely v ČR – pravděpodobně kompletní soupis včetně map

v           http://zidovskehrbitovy.wz.cz – židovské hřbitovy – základní informace + fotogalerie

v           http://synagogy.euweb.cz – synagogy v ČR – základní informace + fotogalerie

v           http://www.znicenekostely.cz – databáze zaniklých, poškozených, ale i opravených církevních staveb

v           http://bozimuka.fotoprazak.net – fotogalerie kapliček a božích muk (Zdeněk Pražák)

Rozhledny:

v           http://rozhledny.webzdarma.cz/ - zřejmě nejúplnější přehled rozhleden na našem webu

v           http://www.rozhlednyunas.cz - další pěkný, avšak neúplný katalog rozhleden

v           http://www.rozhlednovymrajem.cz – pěkně dělaná databáze rozhleden

v           http://www.rozhledny-cr.wz.cz - méně podrobný, a též méně úplný seznam rozhleden

v           www.turistik.cz/rozhledny - rozhledny na serveru Turistik.cz

v           http://rozhledny.uh.cz – ještě jedna rozhlednová stránka, ale s pouze několika málo zpracovanými objekty

v           http://itakura.kes.tul.cz/jan/rozhledny/rozhled.html - stránky „rozhlednového guru″ Jana Nouzy – spoustu zajímavých informací, novinky, nemá však charakter katalogu

Vojenské památky:

v           http://www.bunkry.cz – databáze těžkých (a částečně i lehkých) objektů československého prvorepublikového opevnění

v           http://www.ropiky.net – databáze (a zajímavé články) o meziválečném (a částečně i válečném a poválečném) lehkém opevnění

v           http://www.vets.estranky.cz – přehled vojenských pietních míst (zejména pomníků padlých v 1. a 2. sv. válce)

v           http://www.vojensko.cz – galerie objektů bývalé Pohraniční stráže a Československé lidové armády

Podzemí (přírodní i umělé):

v           http://www.caves.cz – informace o zpřístupněných jeskyních

v           http://jeskyne.unas.cz – stručný přehled veřejnosti zpřístupněného podzemí

v           http://www.speleoweb.cz/jeskyne - databáze nejvýznamnějších jeskyní (bez podrobnějších údajů) a zajímavé články o podzemí

v           http://www.podzemi-cma.cz - bohatá fotogalerie nejrůznějších podzemních prostor

Doprava:

v           http://www.zelpage.cz/trate/ceska-republika – železniční tratě v ČR

v           http://www.dalnice.com – vše o dálnicích na území ČR

v           http://www.lanove-drahy.cz – lanovky v ČR

Další technické památky:

v           http://www.povetrnik.wz.cz – podrobný popis všech dochovaných (a některých zaniklých) větrných mlýnů v ČR

v           http://mlyny.wz.cz – fotogalerie větrných mlýnů

v           http://vodnimlyny.cz - databáze vodních mlýnů

v           http://www.pivovary.info – přehled pivovarů současných i zaniklých (včetně řady fotografií)

v           http://www.pividky.cz/mapa.php - mapa pivovarů v ČR a příhraničí

v           http://vodarny.mistecko.info – vodárenské věže

v           http://astro.troja.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php - databáze slunečních hodin

v           http://stredni.vlny.sweb.cz – středovlnné vysílače

v           http://www.fabriky.cz – stránky o nejrůznějších starých průmyslových objektech – plné zajímavých informací a fotografí, bohužel však trochu chaotické a s chybami v interaktivní mapě

v           http://koda.kominari.cz – databáze (továrních) komínů

v           http://www.varhany.net/graf_pre2.php - varhany a varhanáři v České republice

Příroda:

v           http://lokality.geology.cz - databáze zajímavých geologických lokalit České geologické služby

v           http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz – mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po Moravě a Slezsku

v           http://www.cittadella.cz/europarc - (nejen) chráněná území v ČR

v           http://www.ochranaprirody.cz - chráněné krajinné oblasti ČR

v           http://drusop.nature.cz – Ústřední seznam ochrany přírody (registr zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a památných stromů)

v           http://www.lezec.cz – horolezecké skály včetně popisu cest

v           http://www.tisicovky.cz – popisy a fotogalerie vrcholů ČR, přesahující nadmořskou výšku 1000 m

v           http://www.vodopady.info – přehled vodopádů ČR s interaktivní mapou, základními informacemi, fotografiemi a GPS souřadnicemi

v           http://www.stezka.cz – katalog naučných stezek (neúplný)

v           http://stezky.unas.cz – poměrně rozsáhlý (ale nepřehledný) rozcestník, odkazující na různé webové stránky naučných stezek

v           http://www.zoo.cz – Unie českých a slovenských zoologických zahrad (s linky na všechny členské zahrady)

v           http://ubzcr.cz – Unie botanických zahrad České republiky (s linky na všechny členské zahrady a arboreta)

v           http://www.opso.cz/index.asp?cmd=3 – přehled horolezeckých skal včetně případného omezení lezení

v           http://ebotanika.net/?page_id=22 – rozcestník botanických zahrad a arboret v ČR

v           http://fotoprazak.net - fotogalerie přírodních krás (nejen České republiky) Zdeňka Pražáka

v           http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/ - Netopejrova fotogalerie přírodních krás (nejen České republiky)

Mapy:

v           http://supermapy.centrum.cz – podrobné volně přístupné mapy ČR (včetně turistických značených tras)

v           http://www.mapy.cz – méně podrobné mapy, avšak provázané i s leteckými snímky (včetně historických), kvalitními turistickými mapami a 2. vojenským mapováním

v           http://mapy.1188.cz – další zajímavý mapový server (podrobné topografické mapy, ortofotomapy, pro část území turistické mapy 1:25000, dokonce i katastrální mapy!)

v           http://www.cykloserver.cz/cykloatlas - podrobné turistické mapy České republiky i poměrně rozsáhlé části příhraničí

v           http://pollux.cenia.cz – mapový portál veřejné správy – vše možné od chráněných území přes vojenské mapy až třeba po mapu hřbitovů J (mapy ochrany přírody - mimo jiné mapování biotopů, chráněná území, přírodní parky, geomorfologické a fytogeografické členění ČR – též na http://mapy.nature.cz)

v           http://geoportal.gov.cz – jiný podrobný mapový server – včetně leteckých snímků z 50. let

v           http://heis.vuv.cz/data/spusteni/popisy/zvmrn_d.asp?check – základní vodohospodářské mapy ke stažení

v           http://oldmaps.geolab.cz – historické mapy ČR (Müllerova mapa Čech, 1., 2. a 3. vojenské mapování)

v           http://historickemapy.cuzk.cz – císařské otisky stabilního katastru (prozatím pro Čechy), reambulované mapy 3. vojenského mapování a poněkud nepřehledný archiv nejrůznějších map z doby před polovinu 19. stol.

v           http://www.staremapy.cz – stará a historické mapy ČR (rozcestník)

Administrativa:

v           http://www.isu.cz/uir/scripts/ - Územně identifikační registr ČR – základní informace o správních jednotkách (obce, osady…)

v           http://www.czso.cz – nejrůznější statistiky včetně demografických ročenek a pod.

v           http://www.scitani.cz – výsledky sčítání lidu, domů a bytů

v           http://nahlizenidokn.cuzk.cz – evidence nemovitostí

 

(titulní stránky Místopisu ČR – rejstříky)