FREINSTEIN

Landkreis Sächsisch Schweiz

Mohutný skalní suk (455 m n. m.) na pomezí skalních skupin Affenstein a Kleiner Winterberg s nepatrnými zbytky hradu. Též Vorderes Raubschloss (Přední loupežnický zámek). Archeologické nálezy dokládají existenci hradu, který patřil k Českému království, již v pol. 13. stol. Původně byl pravděpodobně součástí obranného a signálního systému Čech, později se však stal sídlem lapků. 1451 připadl k Sasku, o pět let později je již zmiňován jako pustý.

Přístupová cesta od jižní paty skály podél západní a severní strany až ke skalní bráně ze zříceného balvanu v úzké průrvě. Zde údajně stávala vstupní branka hradu. Brána má i „boční východ″, který býval v době hradu pravděpodobně uzavřen, jak svědčí záseky v těchto místech. Dále pokračuje stezka, shodná s původní přístupovou cestou, po úzké římse na severovýchodní straně skály, prudce se lomí k jihozápadu a končí ve skalní spáře, z níž přístup do několikaprostorové, částečně zřícené, nízké vrstevnicové jeskyně Idagrotte. Do přírodní dutiny byla dle dochovaných záseků vestavěna část (dost možná ta hlavní) budov hradu – šlo tedy v podstatě o hrad jeskynní. Odtud byl nedochovaným kolmým schodištěm výstup na vrchol 130 m vysokého skalního bloku, dnes zalesněného, kde stála dřevěná strážní věž či srub (dnes přístupné pouze horolezecky).

hradní skála od východu

 

hradní skála od jihozápadu

převisy při jižním úpatí skály

 

severozápadní okraj skalního bloku se rozpadá do několika výrazných skalních věží

vyhlídka na severním úpatí skalního bloku (před skalní bránou)

 

skalní brána, chránící přístup k Idagrotte

 

úzká traverzová stezka mezi bránou a Idagrotte je místy zajištěna železnými chyty

nápis vytesaný při stezce kousek za bránou (1769 W)

portál Idagrotte

  

v jeskyni

skalní věžička před jeskyní (nápadná zejména při pohledech od východu)

plánek spodní etáže hradu – nahoře skalní brána, vpravo Idagrotte (ad Fišera: Skalní hrady zemí Koruny české)

výhled

Z přístupové terasy i plató před jeskyní pěkný výhled k severu až východu (Neuer Wildenstein, Lorenzstein, Kleiner Winterberg, na obzoru Unger, Tanečnice, Weifberg, Vlčí hora…). Výhled k severozápadu na masiv Affensteine (hřeben Langes Horn) z vyhlídky na severní straně ostrohu před skalní bránou.

 

Kleiner Winterberg, v pozadí Lorenzsteine, na obzoru pak Weifberg a Vlčí hora

Neuer Wildenstein s vrchem Hausberg, v pozadí Tanečnice

Affensteine (Langes Horn)

Friensteinflössel

Studánka v roklině jihozápadně pod hradní skálou (voda nepitná).

studánka

 

cesta úzkou roklí od studánky na hřeben spojujícího oblast Affensteine s Kleiner Winterbergem

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Frienstein

http://www.hrady.cz/?OID=5391 (česky)

http://www.ceskosaskesvycarsko.info/index.php?lng=cz&id=1239&doc=2442 (česky)

http://www.spimvsuchu.wz.cz/D/Frienstein.html (česky)

Okolí:

Skalní skupiny Affensteine a Kleiner Winterberg, skalní hrady Alter Wildenstein a Neuer Wildenstein (s jeskyní Kuhstall).

 

úvodní stránka Německo / rejstřík míst

červenec 2010