SMRAĎOCH

k.ú. Semanín (Svitavská pahorkatina / Českotřebovsko)

Zalesněné údolí horního toku Semanínského potoka mezi Kamenným vrchem a Planinou. Ve svazích četné výchozy opuky, v dolní části v levém svahu větší opuštěný lom, v němž zasutá štola na lupek (zaražena před rokem 1895, pro obtížné geologické podmínky brzo opuštěna, v 50. letech z bezpečnostních důvodů údajně úmyslně zavalena). Na okraji mýtiny nedaleko pramene Semanínského potoka mohutný semenný smrk, zvaný Goliáš. Na konci údolí, těsně před prvními domy Semanína, Sladká studánka (Zuckerbründla).

střední část údolí

zastávka Semanínské naučné stezky ČSOP (plánek stezky ke stažení v jpg)

náznak hráze v dolní části údolí – snad kdysi rybník, ale na žádných mapách jsem ho neobjevil

zarostlý lom v dolní části údolí

 

Sladká studánka – údajně poslední zdroj pitné vody v dobách velkého sucha

Literatura:

-          Veronika Vorbová: Těžební tvary reliéfu na Českotřebovsku a jejich možné další využití (Olomouc 2010; diplomová práce) - http://theses.cz/id/irdf7t/Vorbov_V_diplomo/Diplomov__pr_ce.pdf

Okolí: Kamenný vrch / Semanín / Planina

Českomoravské mezihoří / rejstříky

duben 2011