ČESKOMORAVSKÉ MEZIHOŘÍ

Zajímavá krajina na historickém pomezí Čech a Moravy, vklíněná mezi Orlické hory a Českomoravskou vrchovinu. Na východě sestupuje do nejsevernějších výběžků Hané, zatímco na západě do Pardubického Polabí. Jejím pomyslným středem je město Svitavy.

KOZLOVSKÝ HŘBET

   

TŘEBOVSKÁ BRÁZDA

 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků