HRNČÍŘE

k.ú. Šeberov (Pražská plošina / Praha)

Ves v pramenné oblasti Kunratického potoka, na jižním okraji Prahy. Historickým jádrem kostel sv. Prokopa a přilehlý dvůr. Na severním okraji vsi hřbitov a bývalý ovčín; ve středověku zde stával samostatný dvůr Dolní Hrnčíře. Na jihovýchodní straně dnes stavebně spojeny s kdysi samostatným dvorem Drazdy (již mimo území Prahy). V okolí vsi několik rybníků.

První zmínka o vsi je v roce 1352 v souvislosti se zdejší farou. V té době patřily zbraslavskému klášteru. V 15. stol. drží ves pražští měšťané, mimo jiné i kronikář Vavřinec z Březové. Pravděpodobně zde stávala i tvrz (kladena bývá nejčastěji do prostoru dvora; roku 1658 je při prodeji majetku mimo jiné uváděno „zbořené rytířské sídlo v Hrnčířích‟). V polovině 16. stol. se Hrnčíře vrátili do vlastnictví zbraslavského kláštera. V polovině 17. stol. připojeny k panství Šeberov. V té době – v důsledku třicetileté války - ves pustá, později však opět obnovená. Roku 1974 připojeny k Praze, ponechaly si však do značné míry vesnický charakter.

image090 

pomník padlým v 1. sv. válce na návsi (srpen 2015)

image170 image164 image158 image084

památná lípa na návsi, v sousedství pomníku padlým, vysazená kolem roku 1830 (březen 2017, srpen 2015)

 image166

č.p. 509 proti kostelu - původní hrnčířská škola z poč. 19. stol. před přestavbou (www.praha11.cz) a dnes (březen 2017)

image086

restaurace č.p. 506 v centru vsi (březen 2015)

kostel sv. Prokopa (nemovitá kulturní památka)

Drobný ranně gotický kostelík s hranolovou věží stojí v centru vsi. Bývalý hřbitov u kostela s částečně dochovanými náhrobky obehnán zdí s barokní vstupní branou.

Vznik kostela je některými badateli kladen do konce 13. stol., jinými do 1. třetiny 14. stol. Kolem roku 1700 byl upraven barokně, z té doby i vnitřní vybavení kostela. Hřbitov u kostela zrušen roku 1896.

image092 image154

kostel sv. Prokopa (srpen 2015, březen 2017)

image078

barokní vstupní brána na bývalý hřbitov u kostela (srpen 2015)

image076 image074 image072

zbytky starého hřbitova u kostela (srpen 2015)

dvůr č.p. 508

Hrnčířský dvůr stával na západní straně hrnčířské návsi, v sousedství kostela. Dnes je z něj dochována pouze průčelní obytná budova, hospodářské budovy byly zbořeny a nahrazeny v letech 2014-16 bytovým komplexem v zhruba obdobném půdorysu (developerský projekt Statek Šeberov ! - www.statekseberov.cz) dle projektu Petra Marušiaka.

původní dvůr, demolovaný v roce 2014, od jihozápadu (www.statekseberov.cz)

původní dvůr, demolovaný v roce 2014, od severozápadu (www.statekseberov.cz)

 

letecký snímek původního dvora – cca 2012 – a současného bytového komplexu (www.mapy.cz)

image172

obytná budova dvora (březen 2017)

image160 image162

sluneční hodiny na průčelí obytné budovy dvora (březen 2017)

image168

průhled do bývalého dvora, přestavěného na obytný komplex (březen 2017)

rybník Šmatlík

Drobný rybník (0.4 ha) v Hrnčířích. Starého založení. Rybník je součástí ochranného pásma přírodní památky Hrnčířské louky, byť s vlastním chráněným územím přímo nesousedí.

image152 image150

rybník Šmatlík (březen 2017)

Dolní Hrnčíře

Původně samostatný dvůr severně od Hrnčíř, někde v prostoru dnešní křižovatky u hřbitova. Prvně doložen roku 1386, kdy byl v držení malostranského kostela sv. Mikuláše. Roku 1577 je uváděn jako pustý, koncem 16. stol. byl připojen k Šeberovu. Dnes zde stojící obdélná budova z kamenného zdiva (č.p. 280 + 323) je bývalým ovčínem mnohem mladšího data.

image140

pravděpodobně prostor bývalého dvora Dolní Hrnčíře (březen 2017)

budova bývalého ovčína před současnými úpravami (Kniha o Praze 11)

image148 image138 image136

bývalý ovčín dnes (březen 2017)

hřbitov

Nový hrnčířský hřbitov stojí při silniční křižovatce na severním okraji vsi. Založen byl roku 1896, kdy nahradil původní hřbitov u kostela, rozšířen byl roku 2006 (rozptylová loučka…). Řada zajímavých náhrobků z 1. pol. 20. stol.

image064

vstupní brána hřbitova (srpen 2015)

image144 image066 image142

celkový pohled na hřbitov (březen 2017, srpen 2015)

image060

centrální kříž (srpen 2015)

image056 image094 image058

některé zajímavé hroby (srpen 2015)

image062

márnice (srpen 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno značí, že původně šlo o osadu hrnčířů.

Literatura:

-      Jiří Bartoň a kol.: Kniha o Praze 11 (Praha 1998)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-      oficiální stránky městské části Praha-Šeberov - http://www.seberov.cz/index.php?clanek=51  

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrnčíře_(Šeberov)   

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1865  

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?legalState=153202&action=legalState&presenter=LegalStatesResults  

-      Pražské stromy - http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/62-lipa-u-kostela-sv-prokopa-v-hrncirich/  

-      Praha 11 - https://www.praha11.cz/cs/praha-11-v-kostce/z-minulosti-prahy-11/kostelik-sv-prokopa-v-seberove-hrncirich.html

-      kostel sv. Prokopa - http://svprokop.unas.cz    

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

březen 2017