I T Á L I E

První, co si člověk uvědomí při cestě do Itálie, že tu „historie″ začíná mnohem dříve, než u nás. Narazit na antické památky z přelomu letopočtu není vůbec žádná vzácnost. Románské kostely z 10. či 11. století? Běžná věc. Druhá, když se v tom začne hrabat trochu podrobněji, že ta historie je nesmírně komplikovaná. Řada nejrůznějších království, vévodství, „republik″ a svobodných měst, které se v průběhu století různě přelévaly, vznikaly a zanikaly…

Další vjemy? Velmi silná katolická víra, projevující se mimo jiné abnormálním množstvím různých kostelů, kaplí, poutních míst a také měst a obcí s přízviskem San, Santa (svatý). Ohromný extrém mezi vysokými horami a rozlehlou Pádskou nížinou. Spousty skvělého (byť dosti drahého) jídla. Orchideje v každé škarpě. Chininová limonáda, na které doslova ujíždím.

(Podotýkám, že prozatím znám trošku jen sever země, se střední a jižní Itálii jsem zatím neměl tu čest se seznámit. Ale ledacos z výše napsaného – s výjimkou Pádské nížiny samozřejmě ;-) - pravděpodobně platí i tam.)

v           podrobný popis a fotografie vybraných míst (Ligurie)

v           praktické rady a postřehy

v           odkazy na několik praktických a zajímavých webových stránek

(další země Evropy + věcné rejstříky)