TOULKY EVROPOU

Nemyslím si, že čtrnáct dní tu a týden onde by člověka opravňovalo dělat hned nějaké dalekosáhlé závěry či psát turistické průvodce, byť při putování „po vlastní ose” stihne i za těch pár dní okusit a ohmatat ledacos. Na druhou stranu vím, jak je občas těžké nějaké informace o různých „méně atraktivních” místech sehnat a jak mě při přípravě cest různé poznámky a zážitky mých předchůdců, publikované na webu, pomáhají – a tak bych rád těmito stránkami alespoň trošku splatil svůj dluh.

STÁTY EVROPY

Albánie / Andora / Belgie / Bělorusko / Bosna a Hercegovina / Bulharsko / Černá Hora / Dánsko / Estonsko / Finsko / Francie / Chorvatsko / Irsko / Island / Itálie / Kypr / Lichtenštejsnko / Litva / Lotyšsko / Lucembursko / Maďarsko / Makedonie / Malta / Moldávie / Monako / Německo / Nizozemí / Norsko / Polsko / Portugalsko / Rakousko / Rumunsko / Rusko / Řecko / San Marino / Slovensko / Slovinsko / Srbsko / Španělsko / Švédsko / Švýcarsko / Turecko / Ukrajina / Vatikán / Velká Británie

REJSTŘÍKY

dřevěné kostely / kláštery / kamenné kříže / hrady, města, pevnosti… / větrné mlýny / vodní mlýny, pily a hamry

(Místopis České republiky)