KLEINSTEIN

Landkreis Sächsisch Schweiz

Výrazný pískovcový rozeklanný skalní útvar v Zadním Saském Švýcarsku (součást národního parku Saské Švýcarsko), nad pravým břehem Saupsdorferbachu. Jižní stěny spadající do údolí svislé – četné horolezecké terény. Při úpatí několik výrazných převisů. Pohotovostní lékárnička.

  

Vrcholová část rozdělena do tří skalních bloků. V jižním bloku monumentální dvojitá skalní brána, působící vzhledem k faktu, že je hned za ní skalní stěna, dojmem jeskyně (přístup upraven dřevěným schodištěm z vnitřní strany, v bráně lavička, slouží jako vyhlídka).

  

Na severním skalním bloku vyhlídka (zábradlí) s pěkným výhledem na protější hřeben Pohlshorn, do údolí Křinice a na skalní oblasti v centrální části Zadního Saského Švýcarska. Jako vyhlídka upraveno i teeno středního skalního bloku, ale témě bez výhledu.

 

Zatímco od severu se dá na skálu dostat v podstatě po rovině, od jihu z údolí je výstup skalními spárami opatřen řadou dřevěných i kovových (v menší míře kamenných) schůdků a můstků.

  

V masívu i řada dalších zajímavých skalních dutin – např. při výstupové cestě dvě menší jeskyňky a jedno oválné skalní okno, ve vrcholové části řícená skalní brána…

 

(Na některých mapách je jako Kleinsteine označována kóta 378 v lese severně od skály. Po tomto návrší se táhne  severojižním směru hřebínek zajímavých skalních útvarů.)

Web:

http://www.webergrotte.de/grotten/html/gr_kleinstein_fotos.htm

Okolí:

Národní park Saské Švýcarsko – západně zříceniny skalního hrádku Arnstein, jihozápadně údolí Křinice (Kirnitzschtall), jižně hřeben Pohlshorn. Severovýchodně ves Saupsdorf.

 

úvodní stránka / rejstřík míst

duben 2007