Textové pole: N Ě M E C K O

image006

Německo patří k našim nejbližším sousedům. Mnohokrát v minulosti se naše historie protnula. Ani jazyková bariéra není pro většinu z nás tak velká. Přesto Německo nepatří k tradičním cílům výprav a výletů – maximálně tak ještě nejbližší pohraničí nebo některá historická města.

Vzhledem k rozloze Německa a značné samostatnosti jednotlivých spolkových zemí jsem si dovolil místopis netradičně rozdělit podle těchto zemí na samostatné stránky. Obecné stránky jsou prozatím společné pro celé Německo – uvidím časem, jak budou narůstat různorodé informace, zda je také nerozdělím.

Prozatím stránky obsahují:

v   podrobný popis a fotografie vybraných míst: Bavorsko (Řezno, Pasov), Meklenbursko-Přední Pomořansko (Rujána), Sasko (Krušné hory, Drážďany, Saské Švýcarsko, Horní Lužice)

v   cestovní deníky: adventní Řezno (2010), adventní Drážďany (2011), Saské Švýcarsko (2014)

v   praktické rady a postřehy

v   odkazy na několik zajímavých  užitečných webových stránek

(další země Evropy + věcné rejstříky)