STOLPEN

Landkreis Sächsisch Schweiz

Hrad a podhradní městečko na čedičovém vršku nad říčkou Wesenitz (356 m.n.m.).

Temeno vrchu zaujímá hrad. Jeho historie sahá až do 12. stol. (poprvé připomínán v Kosmově kronice k roku 1121). Od počátku 13. stol. majetek míšeňských biskupů, od roku 1559 saských kurfiřtů. Poté sloužil jako vojenská pevnost a vězení. Ještě 1813 nově opevněn Napoleonem jako opěrný bod strategické silnice z Lužice do Čech, poté z velké části rozbořen. Rozsáhlý komplex o 4 nádvořích, z něhož dochováno především opevnění a 4 věže. Většina dochovaných budov pochází z 15. a 16. stol. vstupní bastion a vnější opevnění z roku 1675.

 

Vstup na 1. nádvoří bránou sevřenou mezi dva bastiony. Na nádvoří ve skále vytesaná jímka na vodu.

  

Vstup na 2. nádvoří průchodem v obdélném objektu obilnice, přehrazujícím napříč celý hrad (jediný dochovaný objekt nepevnostního charakteru). V jeho přízemí v krásně klenutých místnostech bývalých stájí expozice připomínající unikátní čerpadlo, poháněné vodním kolem na řece pod hradem a s hradem spojeno složitou soustavou táhel (též pohyblivý model), několik kočárů a mučící nástroje, a též pokladna a prodejna suvenýrů. Na druhém nádvoří též výrazná prohlubeň, snad na vodu, byť momentálně bez vody.

  

Hradba mezi 2. a 3. nádvořím je chráněna na jihu vysokou věží Johannisturm a na severu nižší Schösserturm. Mezi nimi původně též stával příčný objekt, zachován pouze torzálně. Brána zdobena reliéfy. Ve vyšší věží expozice věnovaná hraběnce Coselové, milence saského kurfiřta Fridricha Augusta Silného, která byla na hradě svým bývalým milencem 49 let vězněna. V suterénu (samostatný vchod) hladomorna. V nižší věži „zámecká kancelář”.

     

Jižní stranu 3. nádvoří lemuje zeď s dělovými střílnami. Na severní straně hradby, oddělující 3. a 4. nádvoří, hranolová hodinová věž Seigerturm. V jedné z místností dochovány zajímavé nástěnné malby, v jiné vystaven originální kamenný ciferník a další artefakty věžních hodin.

  

  

4. nádvoří dominuje věž Siebenspitzenturm („Věž sedmi špic“), dříve nejhonosnější z hradních věží, dnes sloužící zejména jako vyhlídka (výhled však i z ostatních věží). Přízemní místnost zařízena jako alchymistická dílna.

  

Z paláců, obklopujících 4. nádvoří, dochovány pouze ruiny s rozsáhlým podzemím (v něm mimo jiné multimediální expozice o vzniku čediče, lapidárium či místní strašidlo (za 10 centů). Na 4. nádvoří též do skály tesaná 84,4 m hluboká hradní studna (údajně nejhlubší studna v basaltu). K severu vybíhá ze 4. nádvoří podkovovitá bašta. V ruinách na jižní straně nádvoří restaurace.

     

Součástí zřícenin též zříceniny hradní kaple s náhrobkem hraběnky Coselové. Z kaple možno sestoupit schodištěm na vyhlídku do hradního parku.

  

Jižní stranu hradu lemuje ještě vnější pás opevnění se 4 baštami. Na něj navazuje parkově upravená jižní strana hradního kopce.

  

1. nádvoří volně přístupné v otvíracích hodinách, do zbytku hradu se platí vstupné (základní 4 eura). Prohlídka individuální, velice rozsáhlá. Park a jižní vnější opevnění přístupno bez omezení.

Na severní straně hradního vrchu se rozkládá městečko, založené počátkem 14. stol. Historické jádro je soustředěno kolem velkého obdélného malebného náměstí. Na něm mimo jiné radnice z poč. 17. stol., městské muzeum (s míšeňským erbem nad portálem) či budova Staré pošty. Před ní „poštovní sloup” - označení stanic poštovního dostavníku s vytesaným „jízdním řádem“. Většina budov na náměstí z 18. stol.

    

V jihozápadní části města bezprostředně pod hradem městský kostel z konce 15. stol, v dnešní podobě z 18. a 19. stol.

 

Z opevnění města dochována na západní straně část čedičové hradby a kulisová „Dolní brána“ (Niedertor). Při hradbě poblíž kostela několik historických náhrobníků.

  

V západním sousedství historického jádra malebné čtvercové náměstíčko Vorwerk se svéráznou kašnou.

 

Západně od kostela pomník obětem 1. sv. války. Další „válečný” pomník (Kriegerdenkmal) západně pod hradem nedaleko kostela. V severní části ulice Bischofswerdaer Strasse kamenný „smírčí” kříž.

  

V bezprostředním okolí hradu i přímo v jeho areálu řada výstupů čediče s výrazně sloupcovitou odlučností. Nejvýraznější útvary na 3. hradním nádvoří a pod západním koncem hradu. Na náměstí pomník Stolpenskému bazaltu. Podobných „pomníčků“ – pyramid z čedičových sloupů – po městě několik.

  

Městem prochází „Historicko přírodovědná stezka“, v jejímž rámci řada památkových objektů i několik přírodních zajímavostí označeno stručnými tabulkami. Trasa této stezky nijak neznačena, na jednotlivých tabulkách jsou šipky k dalšímu zastavení.

  

Na předhradí turistické informační středisko (obsluha umí trošku česky).

Web:

http://www.stolpen.de

http://www.burg-stolpen.de

http://www.burgenperlen.de/Perlen/Sachsen/stolpen.htm

http://www.dickemauern.de/stolpen/stolpen.htm

http://www.apsida.cz/hrady/cizina/nemec/sasko/sas_dresden/stolpen/stolpen.htm (česky)

http://www.saechsische-schweiz.de/start/click.system?act=ortsinfo_cz&id=24&lang=cz&sid=c (česky)

Ke stažení v jpg: plán města / plán Historicko-přírodovědné stezky / plán hradu / schéma hradu

Okolí:

Asi 25 km západně Drážďany, 10 km východně Neustadt – historické městečko při hranicích s Českou republikou. Cca 10 km jižně začíná Národní park Saské Švýcarsko (Hohenstein s hradem, skalní útvary Bastei…). 

 

úvodní stránka / rejstřík míst

duben 2007