LEUPOLDISHAIN

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Königstein

Ves v údolí na severním okraji skalní oblasti Nikolsdorfer Wände (290 m n. m.) Severně od vsi rozlehlý areál bývalých uranových dolů.

Ves prvně zmiňována roku 1379. Po staletí se zdejší obyvatelé živili především zemědělstvím, včelařstvím a prací v lese, od 60. let 20. stol. zde těžba uranu. 1999 připojen ke Königsteinu.

hrázděný dům v centru vsi (srpen 2012)


památník na těžbu uranu v centru vsi (srpen 2012)

 

zřejmě bývalý mlýn v údolí pod vsí (srpen 2012)

uranový důl

Rozsáhlý areál bývalého uranového dolu leží severně od vsi. Dosud zde zachována řada objektů včetně těžebních věží.

Uranové ložisko u Leupoldishainu, označované jako revír Königstein (podle nedaleké stolové hory s pevnosti, na jejímž úpatí důl leží), bylo zkoumáno od počátku 60. let. 20. stol. Vlastní těžba začala v roce 1967. Do počátku 80. let zde probíhala těžba konvenčním způsobem, poté se přešlo na extrakci uranu kyselinou sírovou. Těžba byla končena v roce 1990.  Celkem zde za dobu existence dolu bylo vytěženo cca 18.000 tun uranu, délka chodeb dosáhla 118 km.

areál uranového dolu (červenec 2014)

těžební věže (říjen 2008)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V blízkosti Leupoldishainu (na jižní straně údolí ?) se dříve nacházel rozsáhlý mokřad, největší v Saském Švýcarsku. Bohužel byl kolem roku 1870 odvodněn a přeměněn na pastviny. Dosud se však v místě vyskytují tipické mokřadní rostliny, jako je violka bahenní, tolije bahenní, rdesno či prstnatec plamatý.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Leupoldishain

http://www.koenigstein-sachsen.de/cz/Koenigstein/Mistni-casti/Leupoldishain (česky)

http://www.wanderpfade.de/?navi=3&tour=363&wp=2053  

Literatura:

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 2 (Dresden 2013)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

srpen 2012