GRÜNTHAL (Zelený Důl)

Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Olbernhau

Osada v Krušných horách, na samé hranici Čech při soutoku Načetínského a Flájského potoka (Natzschung a Flöha). Stavebně je spojena s městečkem Olbemhau. Jádrem osady je unikátní soubor objektů souvisejících se zpracováním barevných kovů - Saigerhütte.

hrázděné domy při hlavní silnici (Grünthaler Strasse) západně od Saigerhütte

skupina dělnických domů jihovýchodně od Saigerhütte, podél hranice s Českou republikou

Saigerhütte

Soubor historických budou souvisejících se získáváním stříbra z měděné rudy a zpracování mědi od 16. do 20. stol.. Areál tvoří zbytky vlastní huti, několik hamrů (s celkem 15 kladivy), správní budovy, obydlí dělníků, hostinec, škola a další související objekty. Jádro areálu bylo obehnáno obrannou zdí; dosud zachována část hradeb se všemi třemi branami - Huťskou, Horní a Dolní. Mimo toto opevnění se nachází Starý hamr, Huťský mlýn, Nový hamr a také Doppelhammer a Grosshammer (Velký hamr), které stály na protějším břehu Flöhy a jsou údajně dochovány pouze ve fragmentech. Saigerhütte je jedinečnou památkou na hutnictví barevných kovů v evropském měřítku.

Huť byla založena roku 1537 a postupně se rozrostla v jeden z nejvýznamnějších saských hutnických provozů. V některých obdobích odsud pocházelo více jak 10% saského stříbra, krom toho byla i vyhlášeným producentem střešní mědi - místní měděné plechy kryly významné stavby po celé Evropě. O významu huti svědčí i fakt, že byla v pol. 17. stol. opevněna. Huť založil annabergský důlní podnikatel Hans Leonhard, ale již roku 1567 přešla do rukou saského státu, v nichž zůstala až do roku 1873, kdy ji převzal F. A. Lange. V letech 1804 – 1825 zde i mincovna. Roku 1847 vybudována válcovna. Výroba měděných plechů a nádob zde skončila roku 1914, postupně během první poloviny 20. stol. i zbývající výrova. Snahy o záchranu Starého hamru se datují již od 30. let 20. stol. 1952 byla zbořena Dlouhá huť. Na přelomu 50. a 60. let 20. stol. byl Starý hamr renovován jako technické muzeum. Od roku 1979 je areál Saigerhütte kulturní památkou, přesto však většina budov chátrala. Zájem se probudil až počátkem 90. let. V letech 1992-94 byly odkryty a zakonzervovány zbytky Dlouhé huti, v přilehlé budově instalována expozice a roku 1994 bylo oficiálně otevřeno „muzeum pod širým nebem“. Dnes již většina budou opravená, v některých jsou muzejní expozice (Starý hamr, Kupferwarenlager, jeden dělnický domek, škola), jiné využity komerčně (restaurace, hotel, bowling…). Ve Starém hamru, který je v rámci prohlídky předváděn v chodu, je k dispozici i výklad v češtině. Vstupné do hamru platí i do muzejní expozice v Kupferwarenlager. Škola a dělnický domek přístupné v otvíracích hodinách zdarma. Areál včetně zřícenin Dlouhé huti volně přístupný.

plán areálu: 1 – Huťská brána; 2 – sklad mědi - muzejní expozice; 3 – Nová faktorie / panský dům; 4 – bývalá stáj; 5 – stodola; 6 – zbytky Dlouhé huti; 7 – strojovna, dnes víceúčelový sál; 8 – Stará faktorie; 9 – huťský šenk; 10 – škola - expozice; 11 –masna; 12 – Dolní (Západní) brána; 13 - Beamtenkegelbahn; 14 – dům soudce  Langa; 15 - Haus des Anrichters; 16 – dělnický domek – expozice; 17 –Kohlhaus; 18 – Horní (Východní) brána; 19 – hradební zeď; 20 – Starý hamr; 21 – kovárna; 22 – Garhaus; 23 - válcovací stolice; 24 – Nový hamr; 25 – Huťský mlýn; 26 – hájovna; 27 – celnice; 28 – elektrárna; 29 – Malý hamr / pivovar; 30 – besídka v zahradě Panského domu (ke stažení s originální legendou)

 

areál huti snad koncem 17. stol.; velký rybník v opevněném areálu byl později zrušen (model vystaven ve Starém hamru, plánek v muzeu)

 

areál počátkem 20. stol. – model v museu

 

Dolní brána (Unteres Tor) – hlavní vstup do areálu

 

reliéfy na Dolní bráně – saský znak a připomínka založení huti a jejího převzetí saskými kurfiřty

 

pozůstatky Dlouhé huti (Lange Hütte), hlavního objektu celého areálu

  

kopie stoupy na vodní pohon

Treibeherd – speciální pec na separaci stříbra

kopie saigerových pecí (Saigerherde)

zbytky kolejiště v areálu Dlouhé huti; v pozadí šenk

náhon na Dlouhou huť; vedle něj sklad mědi, dnes muzeum, v průhledu Stará faktorie

 

Dlouhá huť roku 1937 (z informačního panelu) a její model v muzeu

 

strojovna (Treibehaus) a sklad mědi (Kupferwarenlager) s muzejní expozicí o historii a fungování huti

  

z expozice muzea

Nová faktorie (Neue Faktorei) čili Panský dům (Herrenhaus)

 

saský znak z roku 1803 a reliéf z roku 1586 (kopie z roku 1970) na Panském domě

altánek v zahradě Panského domu

huťský šenk (Hüttenschänke)

 

dělnické domky; ve druhém z nich „skanzenová″ expozice

 

pivovar, někdy uváděný též jako Malý hamr (Kleiner Hammer)

 

elektrárna (Elektroenergiezentrale) z let 1903-05

 

opevnění na jihovýchodní straně areálu

 

Huťská brána (Hüttenporte)

opevnění vtoku náhonu do areálu huti

  

opevnění na severovýchodní straně areálu

Horní brána (Oberes Tor) s mohutným dubem

 

Starý hamr (Althammer)

 

interiér Starého hamru

 

vodní kolo a 9 tun těžká vačková hřídel, sloužící pro pohon všech tří kladiv

   

tři hamerská kladiva - to největší je težké 6 metráků, dvě úzká jsou vytepávací kladiva na výrobu kotlů a dalších nádob

hamernické nářadí a z mědi vytepaný znak Saska

pomník zaměstnancům hutě, padlým v 1. sv. válce, v sousedství Starého hamru

 

Huťský mlýn (Hüttenmühle)

   

Nový hamr (Neuhammer), dnes sloužící jako umělecké kovářství

Nový hamr před rekonstrukcí – 1990 (z publikace Chronik von Olbernhau zur 750-Jahrfreier)

válcovací stolice, umístěná jako památník před Novým hamrem

Huťské rybníky

Dva rybníky jihovýchodně od osady při pravém břehu Načetínského potoka, z nějž jsou též napájeny. Sloužily jako zdroj vody pro celý areál Saigerhütte. Dnes příjemné vycházkové místo s naučnou stezkou „Natur- und Heimatlehrpfad”.

 

Dolní huťský rybník (Unteret Hütenteich) s ostrůvkem

plánek přírodovědné naučné stezky kolem Dolního rybníka (ke stažení ve větším rozlišení)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Osada stejného jména, dokonce s kostelem, se rozkládala i na české straně hranice; po 2. světové válce zanikla.

Ø        Saigern (česky vycezování) je označení pro postup při odstříbřování měděné rudy (potažmo obecně pro oddělování kovů s různou teplotou tavení), takže překládat jméno huti jako „Saigerova huť” je nesmysl.

Ø        Saigerhütte je jedním z mála (ne-li jediným; zatím o jiném nevím) opevněným průmyslovým komplexem v Evropě.

Web:

http://www.saigerhütte.de

http://www.olbernhau.de/olbernhau/kultur/kult-saiger.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Saigerhütte_Grünthal

http://krusnohori-bez-hranic.cz/muzeum-medeny-hamr-saigerhuette-gruenthal (česky)

http://ustecky.denik.cz/z-regionu/saigerhutte-skanzen-hutnictvi-krusnych-hor-20131021.html (česky)

Ke stažení v jpg: plán areálu huti / jiný plán areálu huti (malovaný, ne tak podrobný) / plán naučné stezky u Horního huťského rybníka

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2013