MAXEN

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Müglitztal

Ves na hřebeni mezi údolími Müglitztal a Lockwitztal (363 m n. m.). V centru vsi kostel  a vlastivědné muzeum s expozicí o historie obce, bitvě u Maxenu (dioráma s více jak 1000 cínových figurek), geologii okolí a umělcích navštěvujících v 19. stol. Maxen, na východním okraji zámek. V okolí velice zajímavé památky na těžbu a zpracování vápence.

První nepřímá zmínka o Maxen (v predikátu) roku 1307, vlastní ves prvně zmiňována 1372. Největší rozkvět obce nastal po roce 1819, kdy panství zakoupil bývalý pruský major Johann Friedrich Anton Serre. Do roku 1994 samostatná obec, poté sloučen s dalšími obcemi v okolí pod jménem Müglitztal.

  

kostel

barokní brána na bývalý hřbitov

  

výzdoba hřbitovní brány; na první foto znak Schönebergů

pomník padlým na návsi

zámek

Čtyřkřídlý barokní zámek na místě středověkého hradu.  V jihozápadním nároží dochovány pozůstatky hranolové neomítané věže, snad z přelomu 14. a 15. stol. Severně od zámku rozlehlý hospodářský dvůr.

Vznik hradu lze klást do doby kolem roku 1300. Byl lénem purkrabích z Donína. V roce 1307 je zmiňován rod pánů z Maxen, později v držení rodu z Karrasu. Roku 1548 přešel do vlastnictví Schönebergů, kteří ho ve 20. letech 18. stol. přestavěli na zámek. Roku 1819 zakoupil panství Maxen bývalý pruský major Johann Friedrich Anton Serre, za něhož se stal zámek centrem kulturního života; jezdili sem na návštěvu takové osobnosti, jako spisovatel Hans Christian Andersen, malíř Raden Saleh, hudební skladatel Carl Maria von Weber či manželé Schumanovi. Tento rod držel zámek do roku 1881, poté se zde vystřídalo ještě několik méně významných majitelů. Po druhé světové válce bylo na zámku sovětské velitelství a později utečenecký tábor, v letech 1947-2003 zde domov důchodců. Dnes zámek využit ke komerčním účelům (http://www.schloss-maxen.de), přilehlý dvůr z větší části chátrá.

pohled na zámek od severu

zámek v 19. stol., ještě s hranolovou věží původního hradu (z infotabule)

 

portál z roku 1726 s aliančním znakem Caspara Abrahama von Schöneberg a jeho manželky Charlotty Chrisstiany von Nostilz

vstupní brána dvora

východní křídlo dvora

severní křídlo dvora

 

západní křídlo dvora

mramorový lom a vápenka Winterleite

Rozlehlý jámový lom se soustavou podzemních štol a komor (údajně nejstarší a největší ze všech maxenských lomů) východně od Maxenu při silnici do údolí Müglitz. Dnes zarostlý a částečně zatopený, volně (avšak obtížně) přístupný. Na protější straně silnice dobře zachovalé pozůstatky jedné z vápenných pecí.

Lom patřil majitelům maxenského zámku. Těžily se v něm devonské vápence a mramory. V 1. pol. 18. stol. se zde těžil kámen především pro dekorační účely, v 19. stol. poté na výrobu vápna. Tzv. Rumfordova, či též Rüdersdorfská pec (Rumfordofen, Rüdersdorfofen) byla postavena roku 1838, po roce 1850 byla vystavěna ještě druhá – Hilkeova – pec (Hilkeofen). Provoz skončil v 80. letech 19. stol.

  

Rumfordova pec

  

interiér pece

v peci dnes žijí netopýři

na fotografii z roku 1875 je kromě dodnes dochované Rumfordovy pece i sousední, dnes zaniklá Hilkeova pec

 

sklad materiálu v sousedství Rumfordovy pece

stará cesta k vápence

východní část lomů

  

střední část lomů

  

západní část lomů s rozsáhlými podzemními prostorami

    

v podzemí lomu

  

podezdění jedné z vyrubaných komor

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Zpracování vápence pro místní potřebu lze doložit již od středověku. Prvně je maxenský mramor zmiňován před pol. 16. stol. Agricolou. Koncem 16. stol. byl velmi ceněn, používal se na nejvýznamnější stavby Saska. Rozvoj průmyslové těžby a zpracování vápenců nastal zejména v 19. stol. Poslední vápenka vyhasla roku 1886.

Ø        V okolí řada dalších zajímavých zbytků po těžbě a zpracování vápence. Kromě „Královského lomu″ s obnovenou vápenkou a amfiteátrem severně od vsi (www.naturbuehne-maxen.de) by to měla být mimo jiné odvodňovací štola někde v blízkém sousedství lomů Winterlaite (www.panoramio.com/photo/61730488), podzemní lomy v lesíku v lesíku na půl cesty od Winterlaite ke vsi (bývalý lom „Göpelbruch″ čili „Kesslgrube″  - www.panoramio.com/photo/61730318) či  jihovýchodně od Maxenu, v lese nad vsí Mülbach (www.panoramio.com/photo/69743749). Kdesi by měly být pozůstatky ještě tří dalších menších vápenných pecí. Na ložiska mramoru je vázána i zajímavá flóra.

Ø        Bitva u Maxenu mezi Rakouskou a Pruskou armádou se odehrála 20. listopadu 1759 jako součást tzv. Sedmileté války. Skončila porážkou Prusů, jejich velitel generál Friedrich August von Finck byl Rakušany zajat – událost připomíná jméno návrší Fickenfang (394 m n. m.) na jihozápadním okraji vsi. Bitva je připomenuta v místních muzeích v Maxenu a nedalekém Schmorsdorfu.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Maxen

http://www.osterzgebirge.org/gebiete/13_10.html

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c4066d96-91c6-4f67-873b-348ebb4c553d

http://hov.isgv.de/Maxen

http://www.historisches-sachsen.net/maxen.htm

http://www.sachsens-schloesser.de/index.php/component/content/article/22-m/1960-mueglitztal-schloss-maxen

Literatura:

Kol.: Hrady na hranici. Čechy - Sasko (Děčín 2012)

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Dresden und Umgebung – Band 1 Südlich der Elbe (Dresden 2011)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

srpen 2012