Grodzisko / Hagelsberg

vojvodství Pomořské, město Gdaňsk

Též Góra Gradowa. Fort na více jak 40 m vysokým návrší nad gdaňským nádražím, severozápadně od centra Gdaňsku, tvořil předsunuté opevnění Gdaňsku. Rozkládá se na ploše více jak 20 ha. Patří k nejlépe dochovaným polygonálním fortifikacím na území Polska.

Počátky fortifikace se datují k roku 1655. V letech 1810-12 opevnění doplněno napoleonskými vojsky (tzv. Napoleonská reduta), současné podoba pevnosti pochází zejména z Pruské přestavby ve pol. 19. stol. 1920 byla pevnost oficiálně zrušena a přeměněna na městský park. Pro vojenské účely opět využili nacisti, které zde měli stanoviště protiletecké obrany. Od přelomu století probíhá rozsáhlý projekt na rekonstrukci a osvětové a rekreační využití pevnosti „Centrum Hewelianum“. Od roku 2002 je celý areál spravován speciálně k tomu zřízenou městskou organizací Park Kulturowy Fortyfikacji MiejskichTwierdza Gdańsk” Většina areálu volně přístupná, parkovou částí vede přírodovědná naučná stezka. S průvodcem údajně možnost návštěvy podzemí pevnosti.

 

Jádrem - a zároveň zřejmě nejstarší zděnou stavbou - pevnosti je polygonální reduit (zvaný Reduit HagelReduit Horn či také Napoleonská reduta) z poč. 19. stol. K zajímavostem tohoto objektu je kontreskarpová galerie, s vlastním reduitem spojená dvěma průchody pode dnem příkopu. Na reduitu betonová pozorovací věž nacistické protiletecké obrany. Již od konce 19. stol., kdy ztratil vojenský význam, sloužil studentským organizacím. Údajně jde o jediný dochovaný objekt svého druhu v Evropě. V současné době není veřejnosti přístupný.

  

Na prostranství západně od reduitu, které tvoří jakési centrální nádvoří celé pevnosti, mimo jiné objekt starých (1870-1872) a nových (kol. 1913) kasáren či hrázděné dělostřelecké vozovny (pravděpodobně 1875).

 

Na valu, uzavírajícím toto nádvoří z jižní strany (a oddělujícího ho od menší jižní části pevnosti – Nízkého ostrostřeleckého bastionu), pomník Napoleona Bonaparta v podobě stolu, na němž je položena mapa obležení Gdaňska 1807 a Napoleonův klobouk. Od památníku pěkný výhled na město.

 

Valem prochází poterna (branka) spojující nádvoří s Nízkým ostrostřeleckým bastionem. Její součástí i prachárna, ve které je jedno ze zastavení expozice „Stroj času″ (viz dále).

  

V „domcích“ na horní hraně valu lemujících nádvoří (jde částečně o dělostřelecké palebné pozice a částečně o nouzové úkryty pro pěchotu – obojí ze 70. let 19. stol.) instalována expozice „Wehikuł Czasu - CzłowiekPocisk″ (Stroj času – člověk a střela), mapující historii fortifikace a jejího dobývání na velice názorných dioramatech, místy i se zvukovým doprovodem. Expozice je v otvíracích hodinách volně přístupná.

     

Obdobné domky na valu Nízkého ostrostřeleckého bastionu (zatím uzavřeny).

 

Na nejvyšším místě pevnosti,  Jeruzalémském bastionu (Bastion Jerozolimski) v její nejsevernější části stojí 16,35 m vysoký Kříž milénia, postavený v roce 2000 podle návrhu řezbáře Jacka Łuczaka (výsledný kříž se však od původního projektu výrazně liší). Od něj opět nádherný výhled na Gdaňsk včetně loděnic.

  

V kompletně rekonstruované jižní kaponiéře v nároží Nízkého ostrostřeleckého bastionu (1867-68) dnes expozice „Energia, Niebo i Słońce″ (Energie, nebe, slunce), představující na řadě interaktivních exponátů nejrůznější fyzikální jevy. Na stropnici kaponiéry další, nižší betonová pozorovací věž nacistické protiletecké obrany z roku 1943.

      

Objekty, které jsem neviděl: Kaponiéra ve střední části západní strany fortu a při ní unikátní moždířová baterie (třetí z kaponiér - severní v hrotu Jeruzalémského bastionu – zanikla). Západně od vlastní pevnosti údajně zpustlá luneta Senarmonta (foto modelu z expozice „stroj času”). Jižně pak bastion Neubauera z 2. pol. 17. stol. obklopený vodním příkopem.

 

Web:

http://www.hewelianum.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_(Gdańsk)  

http://www.balticfortroute.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=36 (anglicky)

Ke stažení v jpg: plánek pevnosti (historický)

Okolí:

Město Gdaňsk, nepřístupný fort na sousední Biskupie Górke.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009