SIVÁ BRADA

Slovensko – Prešovský samosprávný kraj, okres Levoča

Travertinová kupa s kapličkou na vrcholu (503 m n. m.) v Hornádské kotlině, při silnici ze Spišského Podhradí do Levoči. Jedna z největších dosud živých travertinových kup na Slovensku (výška 25 m, průměr cca 500 m). Několik minerálních pramenů a vývěrů oxidu uhličitého. Voda bohatá na sírany a uhličitany, s léčivými účinky především na nemoci trávicího traktu a látkové výměny. Na jižním úpatí objekt bývalých lázní; dnes rekreační zařízení. Na severním úpatí při silnici studánka sv. Ondřeje, na východním úpatí na okraji bývalého parkoviště studánka sv. Kříže.

Zdejší minerální vývěry jsou vázané na křížení geologických zlomů. Voda vyvěrá z podložních druhohorních vápenců, a proto je velmi bohatá na rozpuštěný uhličitan vápenatý, který se na zemském povrchu sráží v travertin. Kopa Sivá brada začala vznikat asi před 10.000 lety. Vlastní kupa dnes již nenarůstá (na vrcholu je jen malé občasné jezírko s vývěrem plynů), dva aktivní prameny s tvorbou travertinu, vzniklé před několika desítkami let, jsou však na jejím úbočí - větší na severovýchodním, menší na jižním. Přetlakový pramen navrtaný při budování lázní zde roky vytvářel populární gejzír, tryskající několikrát denně do výše až tří metrů; dnes již je tlak pramene menší a voda do výše netryská, pouze klokotá.

Roku 1979 zde vyhlášena přírodní rezervace. Má 19,6 ha a krom vlastní Sivé brady zahrnuje i prostor západně od ní, za silničkou k bývalým lázním. Krom významného geologického a krajinného fenoménu chrání cenná společenstva vápnomilných, slanomilných a mokřadních rostlin.

Sivá brada je součástí areálu Spišský hrad a okolí, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO.

image032

celkový pohled na Sivou bradu od severovýchodu, z bývalého parkoviště

image030 

vývěr minerální vody na severovýchodní straně kupy, bývalý gejzír

image002

travertin pod severovýchodním vývěrem

image022 image020

vývěr minerální vody a související travertin na jižní straně kupy

image028 image026

vývěr především plynů ve vrcholové partii kopce

image008 image010

pramen sv. Kříže na východním úbočí kupy na okraji bývalého parkoviště; dnes zničený a údajně i vyschlý

image038 image034

jedna ze zdejších vzácných rostlin – vstavač štěničný

kaple Svatého Kříže

Barokní, rokokově upravená kaplička severojižní orientace na vrcholu kupy. Před ní kamenný kříž.

Na místě, kde stál (podle legendy odpradávna) dřevěný kříž, byla kaple vybudována spišským proboštem Jurajem Báršoněm roku 1675. Rokokově přestavěná byla roku 1768. Ke kapli se konala velká procesí.

Kaple je součástí tzv. Spišského Jeruzaléma (spolu se sousední Pažicou, Spišskou Kapitulou a zaniklým parkem v Jablonově) – koncipované duchovní krajiny, která měla údajně poutníkům nahradit zážitek z poutě do Svaté země v dobách, kdy takovouto pouť nebylo možné kvůli tureckým nájezdům vykonat. Kaple na Sivé bradě má v této koncepci představovat Golgotu.

image024 image014

kaple sv. Kříže na vrcholu Sivé brady

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno podle tvaru a barvy zdejších travertinů. Dle pověsti dostala jméno po mnichovi se sivou bradkou. Údajně dříve též Křížová hora; dnes jako Křížová hora častěji označována sousední Pažica, pravděpodobně šlo o společný název obou těchto návrší, které z duchovního hlediska tvoří jeden celek.

Ø  Součást nauční stezky Sivá Brada – Drevenik (viz http://turistika.oma.sk/-1782802). 

Web:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sivá_Brada

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/670

http://zaujimavosti.net/cestovanie/siva-brada-spisske-podhradie-travertinovykopec-unikat/

http://www.treking.cz/regiony/siva-brada.htm (česky)

https://korzar.sme.sk/c/4683265/siva-brada-je-este-stale-zivou-travertinovou-kopou.html

http://www.terraincognita.sk/sk/spissky_jeruzalem

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/pramen-siva-brada-pod-spisskym-hradom-niekdajsi-unikat-je-zalostnom-stave.html

http://dromedar.zoznam.sk/cl/100195/1286767/Pramene-aj-gejzir-pod-Sivou-bradou-su-liecive

https://www.geocaching.com/geocache/GC5QFWD_kaplnka-na-sivej-brade-chappel-on-siva-brada?guid=f9d9ef65-270c-4424-ae73-6ab65c519f88   

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky

červen 2012 (zpracováno 2017)