BRHLOVCE / BORFÓ

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Levice

Ves vzniklá spojením dvou kdysi samostatných částí – Horních a Dolních Brhlovců. Leží v Ipeľské pahorkatině, při potoku Búr (174 m n. m.). Severnějším Horním Brhlovcům dominuje zámek a římskokatolický kostel Sedmibolestné Panny Marie, v Dolních Brhlovcích se nachází evangelický kostelík a památková rezervace lidové architektury, chránící skupinu skalních obydlí.

První písemná zmínka o obci je z roku 1245 a týká se Horních Brhlovců (Kálnaborfó). Dolní Brlovce (Tagzesborfó) vznikly až v 16. stol. V 19. stol. zde velmi rozvinuté kamenictví; zdejší výrobky (mimo jiné náhrobky či stavební prvky) lze vidět v širokém okolí. Obě obce byly do jednoho celku sloučeny až roku 1952.

znak obce

Horní Brhlovce s dominantami zámku a kostela

evangelický kostel v Dolních Brhlovcích z roku 1700, v dnešní podobě z 2. pol. 19. stol.

bývalá škola; dnes zde údajně malá vlastivědná expozice

domek na západním konci Dolních Brhlovců

  

typická zástavba Horních Brhlovců

zemědělský areál na horním konci obce

památková rezervace

Památková rezervace lidové architektury Brhlovce se nachází v severozápadní části Dolních Brhlovců, v uličce Šurda Důvodem ochrany je zejména soubor více jak dvou desítek skalních obydlí vytesaných v místních tufech, avšak i celkové prostorové a funkční uspořádání skalních a nadzemních objektů, v současné podobě ustálené zhruba na přelomu 19. a 20. stol. Skalní obydlí tvoří většinou zadní trakty dvorů. Několik málo obydlí v západní části dosud využíváno, jedno je součástí muzea (přístupno v otvíracích hodinách, jinak uzavřeno ve dvoře), v jednom příležitostný biograf, zbytek více méně nevyužívaný. Část objektů v současné době v péči občanského sdružení Nový dvor, které se snaží o jejich obnovu. Součástí památkové rezervace jsou i přiléhající zděné objekty.

Vznik skalních místností není zcela objasněn. Někteří badatelé kladou jejich původ již do 16. stol. a v souladu s místní tradicí připouštějí, že mohlo jít původně o úkryty místních obyvatel před Turky, jiní předpokládají jejich vznik až do 18. stol. v souvislosti se sociálním bydlením, respektive předpokládají, že původně mohlo jít o objekty hospodářského využití (především vinné sklepy) a až posléze mohly začít být využívány jako příbytky chudiny. Nesporně doložené jsou ve 40. letech 18. stol., kdy je zmiňuje ve své historické geografii Matej Bel. Nové skalní prostory, převážně k hospodářským účelům, vznikaly ještě v 19. stol. Přiléhající nadzemní zděné objekty pocházejí až z 19. a 20. stol. Památková rezervace byla vyhlášena v roce 1983; v té době byla ještě většina skalních obydlí více či méně využívána, v následujících letech však byla řada z nich opuštěna. Usedlost č.p. 142 byla roku 1992 upravena jako muzejní expozice, přibližující bydlení v Brhlovcích, potažmo v širším regionu ve 20. stol. Skládá se ze dvou zděných budov (starší pochází z 80. let 19. stol., mladší je datovaná do roku 1932, zadní jizba byla dostavěna v polovině 20. stol.; toto je však v prostoru památkové rezervace spíše výjimka, většina dvorů obsahuje pouze jeden zděný objekt), dvoupatrového skalního obydlí  (ani to není zcela běžné) a dalších souvisejících prvků (do skály vytesané chlívky, studna, kolna). Původně v této usedlosti žily až tři rodiny, obydlená byla do roku 1988. Všechny skalní místnosti jsou vyhlášeny jako národní kulturní památky.

plánek památkové rezervace – plnou červenou čárou hranice památkové rezervace, přerušovanou červenou čárou hranice ochranného pásma, červeně památkově chráněné objekty (převážně sklepy), fialově památkově významné objety (některé z nich možná dnes již také chráněné), hnědě objekty „dotvářející památkové prostředí″, béžově objekty „nerušivé″, žlutě objekty rušivé (www.pamiatky.sk; upravené)

  

skalní místnosti u č. 144, sloužící původně jako byt, stáje a komory, otevření část pak jako kamenářská dílna

č. 144 - budova z 19. stol., postavená na terase nad skalním obydlím

hospodářský objekt č. 242 (jindy označovaná jako součást usedlosti č. 143) z 19. stol. – v přízemí byly chlévy, v poschodí komora, v podkroví holubník; národní kulturní památka

  

skalní místnosti nad č. 242; zřejmě také patřící k č.p. 144

zástavba střední části památkové rezervace; v popředí část usedlosti č. 142, využívané k muzejním účelům

  

usedlost č. 142 – oranžovomodrý dům datovaný 1932, bílomodrý dům z 80. let 19. stol.

   

interiérová expozice starší části usedlosti č. 142

 

interiérová expozice mladší části usedlosti č. 142

patrové skalní obydlí v usedlosti č. 142

 

přízemí skalního obydlí v usedlosti č. 142 s expozicí – letní kuchyně a komora s ukázkami kamenických nástrojů

 

komůrka v poschodí skalního obydlí u č. 142

 

další příslušenství usedlosti č. 142 – rumpálová studna a kolna

   

skalní obydlí u č. 141 s rumpálovou studnou; objekt byl obývaný do roku 2005

 

skalní obydlí u č. 141 v minulosti (novydvor.sk, www.pamiatky.sk)

 

kolny v jižní části památkové rezervace

jedno z dosud využívaných skalních obydlí – č. 139

 

usedlost a skalní obydlí č. 137

dům č. 137 dříve

skalní obydlí u č. 135

skalní obydlí v zahradách č. 132 a 133 v západní části památkové rezervace

dům č. 125; za ním též vykukuje jedna ze skalních komor

zámek (kastiel Kormendyovcov)

Monumentální budova pozdněbarokního zámku stojí na návrší v Horních Brhlovcích a je dominantou celé obce. Zámek byl postaven roku 1756, údajně na základech starší budovy z 15. stol. Od 70. let byl opuštěn a chátral, kolem roku 2000 se zřítila část budovy. V současné době probíhá jeho obnova.

  

zámek se dvorem v průběhu rekonstrukce

kostel Panny Marie Sedmibolestné

Barokní římskokatolický kostel stojí na výšině v sousedství zámku. Je to bezvěžová osmiboká centrální stavba z let 1760 – 1772, se sakristií z roku 1936. Před kostelem nízká dřevěná zvonička, při cestě ke kostelu drobná kaplička se sochou Panny Marie z roku 1907

přístup ke kostelu

kostel Panny Marie Sedmibolestné

dřevěná zvonička u kostela; v pozadí zámek

kříž z roku 1909 u kostela

Mariánská kaplička při cestě ke kostelu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Roku 1902 byla na katastru Brhlovců objevena kostru mamuta. Z katastru obce pochází i hromadný nález bronzů z mladší doby bronzové či slovanské kostrové pohřebiště z 10. – 11. stol.

Web:

http://www.brhlovce.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Brhlovce

http://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-brhlovce

http://www.zelenarchitektura.sk/2012/08/brhlovce-byvanie-vysekane-do-skaly/

http://www.treking.cz/regiony/brhlovce.htm (česky)

http://www.muzeumlevice.sk/index.php?mnu=EXBR

http://cestovani.idnes.cz/evropska-rarita-na-slovensku-skalni-obydli-v-brhlovcich-pkg-/kolem-sveta.aspx?c=A070625_142325_igcechy_tom (česky)

http://www.obnova.sk/clanok/brhlovce-nielen-pamiatkova-rezervacia

http://www.treea.sk/stavby/19-kastiel-brhlovce

http://www.kastiel.org/index.php?option=com_hotproperty&task=view&id=659&Itemid=76 

Literatura:

Viera Dvořáková: Ľudová architektúra (Bratislava 2008)

Ke stažení v jpg: plán obce / plán památkové rezervace / podrobnější plánek uličky Šurda

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015