KALINČIAKOVO / VÁRSÁNY

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Levice

Ves při říčce Sikenica (158 m n. m.). Centrem románský kostel na vyvýšenině nad pravým břehem Sikenice. V jižní části vsi empírový zámeček, v severní druhý kostel, Růžencové Panny Marie. Asi kilometr jižně od vsi areál Margita s termálním koupalištěm.

Kalinčiakovo patří mezi nejstarší vsi Hontské župy, místní kostel je datován do 12. stol. Prvně připomínána je ale až roku 1242. Od roku 1976 připojena k Levicím. 

    

zámek z 18. stol., empírově přestavěný a přistavěný okolo roku 1820

katolický kostel Panny Marie Růžencové z roku 1900

 

pamětní deska na dnešní školce v sousedství katolického kostela

 

zbytky vesnické zástavby Kalinčiakova

 

silniční most přes Sikenici

 

socha sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. stol. u mostu

románský kostel

Jednolodní emporový kostel z kvádříkového zdiva s apsidou a s excentricky postavenou průčelní věží. Oblouky empory jsou podepřené sloupky (velmi netradiční řešení, zde jako v jediném kostele na Slovensku). Původně byl kostel obehnán hradbou, dnes val, který je jejím pozůstatkem, již jen velmi slabě patrný.

Vznik kostela je kladen do 1. pol. 12. stol. Původně byl zasvěcen zřejmě sv. Anně, od roku 1655 je využívaný reformovanou (kalvínskou) církví. Opěrnými pilíři byly loď i apsida zpevněny při opravě v 19. stol. při rekonstrukci roku 1932 bylo odhaleno románské zdivo, zazděná románská okna a portál.

  

celkový pohled na kostel

  

apsida s obloučkovým vlysem

 

románské okénko na severní straně lodi

románská okénka a portál na jižní straně lodi

 

barokní věž kostela

Margita

Osada při Sikenici kilometr jižně od vsi. Skládá se z rekreačního areálu, dnes nazývaného Margita-Ilona (autokemp, sportoviště, koupaliště s termální vodou; teplota pramene 25˚ C - www.margita-ilona.sk), chatové osady a hotelu.

Koupaliště Margita bylo založeno v období první republiky.

chatky v autokempu Margita-Ilona

bazén Eva

bazén Adam s tobogánem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověstí je kostel spojen podzemní chodbou s Levickým hradem.

Ø        Někdy bylo Kalinčiakovo ztotožňováno se středověkou vsí Bratka, která je (s kostelem sv. Martina a Štěpána) zmiňována roku 1156 v souvislosti s nejstarší zmínkou o Levicích. Tato ves však byla archeologicky doložena (včetně základů kostela) na jižním okraji dnešní Levice.

Web:

http://www.levice.sk/kalinciakovo.phtml?id3=43726

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalinčiakovo

http://www.apsida.sk/c/15/kalinciakovo 

Ke stažení v jpg: plán areálu Margita-Ilona

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015