POSTOJNA

k.ú. Postojna (občina Postojna)

Město (554 mnm), jedno z center Notranjska při hlavním komunikačním tahu, spojujícím odpradávna centrum země s pobřežím na jihu. Leží při okraji kotliny řeky Pivky, na úpatí výrazného izolovaného vrchu Sovič (677 mnm), na němž stával hrad Adlsberg. Urbanisticky a architektonicky nevýrazné. Některé domy sice mají pravděpodobně barokní portály, ale v celkové šedi budov a omítek zanikají. Zaujme pouze barokní dvouvěžový kostel sv. Štefana z roku 1777 nad náměstím. Pouze z webu vím o dalších potenciálně zajímavých místech – zámečku Adlershofenu z konce 17. stol., v němž je dnes Notranjské muzeum (??), Spodním mlýnu na řece Pivce před propadáním do Postojnskych jam a kostelíku sv. Lazara na hřbitově na jižním okraji města. Na náměstí proti škole památník padlým hrdinům. Na východním okraji města železniční nádraží (železnice zřízena roku 1857) s „nezbytnou“ parní lokomotivou.

 

Postojna je známa od 13. století. 1432 povýšena na město. V meziválečném období součást Itálie (v té době nazývána Postumia).

Web:

http://www.postojna.si

http://www.burger.si/Postojna/Postojna.html

http://www.slovenia.info/?_ctg_kraji=2669

http://sl.wikipedia.org/wiki/Postojna

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C5%A1ka_postaja_Postojna

http://www.notranjski-muzej.si

http://www.vlaki.net/grad/postojna.html

http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/notranjska/p-4/postojna1.php

Okolí:

V severním sousedství města známé Postojenské jeskyně a řada dalších menších jeskyní (Pivka jama, Črna jama, Magdalena jama…), táhnoucích se krasovou plošinou směrem k osadě Mačkovec. Betalov spodmol (převis) a některé další jeskyně byly osídleny již 150 000 lety – tato kultura zvaná jeskynní paleolit patří mezi nejstarší v jižní Evropě. Asi 8 km severozápadně od Postojny ves Predjama s unikátním jeskynním hradem a cenným kostelem. Severovýchodně sníženina zvaná Postojenská vrata, oddělující pohoří Javorniki a Hrušica, hlavní „komunikační brána“ mezi severem a jihem země – v meziválečném období zde Italy vybudována jedna z pevností tzv. Alpského valu. V kopcích jihovýchodně od města dle map rozlehlý vojenský prostor. 

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006